ลำเนา http://napas.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2023&group=64&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2023&group=64&gblog=63 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[enchanted day after so long]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2023&group=64&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2023&group=64&gblog=63 Fri, 01 Dec 2023 3:57:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-11-2023&group=64&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-11-2023&group=64&gblog=62 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[autumn dancing in the air]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-11-2023&group=64&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-11-2023&group=64&gblog=62 Sun, 26 Nov 2023 8:12:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-11-2023&group=64&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-11-2023&group=64&gblog=61 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[how bad could things be]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-11-2023&group=64&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-11-2023&group=64&gblog=61 Thu, 02 Nov 2023 2:19:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-10-2023&group=64&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-10-2023&group=64&gblog=60 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[things sometimes must fade]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-10-2023&group=64&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-10-2023&group=64&gblog=60 Mon, 30 Oct 2023 2:37:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2023&group=64&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2023&group=64&gblog=59 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[bunches in a nutshell]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2023&group=64&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2023&group=64&gblog=59 Mon, 23 Oct 2023 0:14:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-10-2023&group=64&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-10-2023&group=64&gblog=58 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[i am what i repeatedly do]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-10-2023&group=64&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-10-2023&group=64&gblog=58 Sun, 08 Oct 2023 2:16:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2023&group=64&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2023&group=64&gblog=57 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ good & wise lead quiet life]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2023&group=64&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2023&group=64&gblog=57 Thu, 05 Oct 2023 6:11:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-09-2023&group=64&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-09-2023&group=64&gblog=55 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[radius of an incomplete circle]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-09-2023&group=64&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-09-2023&group=64&gblog=55 Thu, 28 Sep 2023 8:36:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-07-2023&group=64&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-07-2023&group=64&gblog=54 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[palisades park]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-07-2023&group=64&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-07-2023&group=64&gblog=54 Mon, 24 Jul 2023 5:17:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-09-2023&group=64&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-09-2023&group=64&gblog=53 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[restore myself when i'm alone]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-09-2023&group=64&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-09-2023&group=64&gblog=53 Mon, 25 Sep 2023 5:54:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-09-2023&group=64&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-09-2023&group=64&gblog=52 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำแต่สิ่งที่ตัวเองชอบ, ไม่ได้จริงหรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-09-2023&group=64&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-09-2023&group=64&gblog=52 Thu, 07 Sep 2023 3:57:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-09-2023&group=64&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-09-2023&group=64&gblog=51 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ละเลียด[วัน]ละเรื่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-09-2023&group=64&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-09-2023&group=64&gblog=51 Sat, 02 Sep 2023 3:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-07-2023&group=64&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-07-2023&group=64&gblog=49 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างกายต้องการความหวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-07-2023&group=64&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-07-2023&group=64&gblog=49 Mon, 24 Jul 2023 4:00:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-07-2023&group=64&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-07-2023&group=64&gblog=48 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติบรรเลงเพลงชื่อ ความไม่แน่นอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-07-2023&group=64&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-07-2023&group=64&gblog=48 Tue, 11 Jul 2023 11:46:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-06-2023&group=64&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-06-2023&group=64&gblog=47 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องที่ดี ๆ เรื่องหนึ่ง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-06-2023&group=64&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-06-2023&group=64&gblog=47 Sat, 17 Jun 2023 10:18:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-06-2023&group=64&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-06-2023&group=64&gblog=45 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[จะได้จำกันไปนาน ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-06-2023&group=64&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-06-2023&group=64&gblog=45 Sun, 11 Jun 2023 2:51:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-06-2023&group=64&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-06-2023&group=64&gblog=44 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-06-2023&group=64&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-06-2023&group=64&gblog=44 Sat, 10 Jun 2023 2:26:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-06-2023&group=64&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-06-2023&group=64&gblog=43 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรดจงทำเหมือนฉันไม่คิดอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-06-2023&group=64&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-06-2023&group=64&gblog=43 Sat, 03 Jun 2023 23:59:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-06-2023&group=64&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-06-2023&group=64&gblog=41 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[เราต่างเข้าใจในแบบของตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-06-2023&group=64&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-06-2023&group=64&gblog=41 Thu, 01 Jun 2023 3:30:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-05-2023&group=64&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-05-2023&group=64&gblog=40 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีใจ 1 วัน = มีความสุข 1 วัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-05-2023&group=64&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-05-2023&group=64&gblog=40 Sun, 14 May 2023 9:35:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-05-2023&group=64&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-05-2023&group=64&gblog=39 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[รอกางใบเรือเมื่อลมพัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-05-2023&group=64&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-05-2023&group=64&gblog=39 Sat, 13 May 2023 7:28:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-04-2023&group=64&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-04-2023&group=64&gblog=38 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจห้ายใจหาย & ใจดี๊ใจดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-04-2023&group=64&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-04-2023&group=64&gblog=38 Sat, 29 Apr 2023 2:40:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-04-2023&group=64&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-04-2023&group=64&gblog=37 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[[เพื่อ] การปิดท้ายที่อบอุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-04-2023&group=64&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-04-2023&group=64&gblog=37 Sun, 09 Apr 2023 6:09:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-04-2023&group=64&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-04-2023&group=64&gblog=36 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ไหน ก็มีปัญหาเป็นของที่นั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-04-2023&group=64&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-04-2023&group=64&gblog=36 Mon, 03 Apr 2023 7:47:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-03-2023&group=64&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-03-2023&group=64&gblog=35 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[คำพูดที่ดีทำให้ฤดูหนาว อบอุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-03-2023&group=64&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-03-2023&group=64&gblog=35 Wed, 29 Mar 2023 3:27:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2023&group=64&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2023&group=64&gblog=34 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[with happy personal associations]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2023&group=64&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2023&group=64&gblog=34 Sat, 25 Mar 2023 1:20:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-03-2023&group=64&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-03-2023&group=64&gblog=33 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[people is different]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-03-2023&group=64&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-03-2023&group=64&gblog=33 Sat, 18 Mar 2023 6:41:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-03-2023&group=64&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-03-2023&group=64&gblog=32 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[be there for you no matter what]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-03-2023&group=64&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-03-2023&group=64&gblog=32 Thu, 16 Mar 2023 11:59:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2023&group=64&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2023&group=64&gblog=31 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่างน้อยที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2023&group=64&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2023&group=64&gblog=31 Wed, 15 Mar 2023 5:24:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-03-2023&group=64&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-03-2023&group=64&gblog=30 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[with these thoughts in mind]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-03-2023&group=64&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-03-2023&group=64&gblog=30 Mon, 13 Mar 2023 5:10:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-03-2023&group=64&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-03-2023&group=64&gblog=29 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[take place at warp speed]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-03-2023&group=64&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-03-2023&group=64&gblog=29 Mon, 06 Mar 2023 11:45:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-03-2023&group=64&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-03-2023&group=64&gblog=28 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[when i get behind closed doors]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-03-2023&group=64&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-03-2023&group=64&gblog=28 Sun, 05 Mar 2023 14:20:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2023&group=64&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2023&group=64&gblog=27 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[i can buy myself flowers]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2023&group=64&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2023&group=64&gblog=27 Sat, 04 Mar 2023 11:42:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-02-2023&group=64&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-02-2023&group=64&gblog=26 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[taken by surprise]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-02-2023&group=64&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-02-2023&group=64&gblog=26 Fri, 17 Feb 2023 18:14:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-02-2023&group=64&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-02-2023&group=64&gblog=25 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่คลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-02-2023&group=64&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-02-2023&group=64&gblog=25 Thu, 16 Feb 2023 21:11:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2023&group=64&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2023&group=64&gblog=24 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[the day you leave me behind]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2023&group=64&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2023&group=64&gblog=24 Wed, 15 Feb 2023 13:11:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-02-2023&group=64&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-02-2023&group=64&gblog=23 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[has come and gone away]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-02-2023&group=64&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-02-2023&group=64&gblog=23 Tue, 14 Feb 2023 21:35:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-02-2023&group=64&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-02-2023&group=64&gblog=22 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่คือสวนดอกไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-02-2023&group=64&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-02-2023&group=64&gblog=22 Sun, 12 Feb 2023 11:47:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-02-2023&group=64&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-02-2023&group=64&gblog=21 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[แต่ละคนมีความสัมพันธ์กันมาก่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-02-2023&group=64&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-02-2023&group=64&gblog=21 Sat, 11 Feb 2023 13:56:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-02-2023&group=64&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-02-2023&group=64&gblog=20 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปด้วยกัน, ไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-02-2023&group=64&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-02-2023&group=64&gblog=20 Sun, 05 Feb 2023 15:54:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-01-2023&group=64&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-01-2023&group=64&gblog=19 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข, อยู่ตรงนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-01-2023&group=64&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-01-2023&group=64&gblog=19 Tue, 31 Jan 2023 14:42:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2023&group=64&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2023&group=64&gblog=18 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจใคร, ก็ใจใครนี่นะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2023&group=64&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2023&group=64&gblog=18 Mon, 30 Jan 2023 13:03:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-01-2023&group=64&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-01-2023&group=64&gblog=17 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[เท่าที่เรารู้เท่าทัน, แค่นี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-01-2023&group=64&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-01-2023&group=64&gblog=17 Sun, 29 Jan 2023 12:48:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2023&group=64&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2023&group=64&gblog=16 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[เกสรดอกงิ้ว ในแกงแค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2023&group=64&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2023&group=64&gblog=16 Fri, 27 Jan 2023 17:23:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-01-2023&group=64&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-01-2023&group=64&gblog=15 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[เท่าที่พระอาทิตย์ขึ้น และตก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-01-2023&group=64&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-01-2023&group=64&gblog=15 Thu, 26 Jan 2023 19:44:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-01-2023&group=64&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-01-2023&group=64&gblog=14 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[beauty! even as they wilt]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-01-2023&group=64&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-01-2023&group=64&gblog=14 Sat, 21 Jan 2023 17:37:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-01-2023&group=64&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-01-2023&group=64&gblog=13 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[as a sunflower smiles at the sun]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-01-2023&group=64&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-01-2023&group=64&gblog=13 Fri, 20 Jan 2023 17:17:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-01-2023&group=64&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-01-2023&group=64&gblog=12 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[to be refreshingly forgiving]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-01-2023&group=64&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-01-2023&group=64&gblog=12 Wed, 18 Jan 2023 10:03:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-01-2023&group=64&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-01-2023&group=64&gblog=11 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[affection for the past]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-01-2023&group=64&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-01-2023&group=64&gblog=11 Mon, 16 Jan 2023 19:43:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2023&group=64&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2023&group=64&gblog=10 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[still had a long way ahead]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2023&group=64&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2023&group=64&gblog=10 Sun, 15 Jan 2023 13:40:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-12-2022&group=62&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-12-2022&group=62&gblog=60 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[traveling without moving]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-12-2022&group=62&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-12-2022&group=62&gblog=60 Sun, 25 Dec 2022 10:03:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-12-2022&group=62&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-12-2022&group=62&gblog=59 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[falling down like pieces]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-12-2022&group=62&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-12-2022&group=62&gblog=59 Sat, 24 Dec 2022 13:11:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-12-2022&group=62&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-12-2022&group=62&gblog=58 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[flower to wither and fall]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-12-2022&group=62&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-12-2022&group=62&gblog=58 Wed, 21 Dec 2022 23:51:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-12-2022&group=62&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-12-2022&group=62&gblog=57 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[help others to bloom too]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-12-2022&group=62&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-12-2022&group=62&gblog=57 Tue, 20 Dec 2022 16:55:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-12-2022&group=62&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-12-2022&group=62&gblog=56 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[after it stepped in]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-12-2022&group=62&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-12-2022&group=62&gblog=56 Mon, 19 Dec 2022 16:44:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2022&group=62&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2022&group=62&gblog=55 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำท่วมบ้านปี 2565]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2022&group=62&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2022&group=62&gblog=55 Sun, 18 Dec 2022 19:25:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-12-2022&group=62&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-12-2022&group=62&gblog=54 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[tone for the rest of the day]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-12-2022&group=62&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-12-2022&group=62&gblog=54 Fri, 16 Dec 2022 8:58:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-12-2022&group=62&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-12-2022&group=62&gblog=53 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[cut off from actual feeling]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-12-2022&group=62&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-12-2022&group=62&gblog=53 Thu, 15 Dec 2022 10:05:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-12-2022&group=62&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-12-2022&group=62&gblog=52 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[put soul into a sweet thing]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-12-2022&group=62&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-12-2022&group=62&gblog=52 Wed, 14 Dec 2022 12:09:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-12-2022&group=62&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-12-2022&group=62&gblog=51 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[make life more flowers]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-12-2022&group=62&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-12-2022&group=62&gblog=51 Tue, 13 Dec 2022 8:25:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-12-2022&group=62&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-12-2022&group=62&gblog=50 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[one must have sunshine]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-12-2022&group=62&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-12-2022&group=62&gblog=50 Mon, 12 Dec 2022 16:10:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-12-2022&group=62&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-12-2022&group=62&gblog=49 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[leaving no room for a walk]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-12-2022&group=62&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-12-2022&group=62&gblog=49 Sun, 11 Dec 2022 14:54:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-12-2022&group=62&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-12-2022&group=62&gblog=48 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[learn to be silent and absorb]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-12-2022&group=62&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-12-2022&group=62&gblog=48 Sat, 10 Dec 2022 10:14:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-12-2022&group=62&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-12-2022&group=62&gblog=47 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[in time of crisis, we need discipline]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-12-2022&group=62&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-12-2022&group=62&gblog=47 Thu, 08 Dec 2022 17:45:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-12-2022&group=62&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-12-2022&group=62&gblog=46 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[from a starting point to a destination]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-12-2022&group=62&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-12-2022&group=62&gblog=46 Wed, 07 Dec 2022 18:17:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-12-2022&group=62&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-12-2022&group=62&gblog=45 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ชายคนนี้ ฉันรัก [ที่สุด]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-12-2022&group=62&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-12-2022&group=62&gblog=45 Mon, 05 Dec 2022 10:46:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-12-2022&group=62&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-12-2022&group=62&gblog=44 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[at the end of the day]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-12-2022&group=62&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-12-2022&group=62&gblog=44 Sun, 04 Dec 2022 8:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-12-2022&group=62&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-12-2022&group=62&gblog=43 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[even in rainy days]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-12-2022&group=62&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-12-2022&group=62&gblog=43 Sat, 03 Dec 2022 15:04:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-12-2022&group=62&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-12-2022&group=62&gblog=42 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[killing snake is not a skill]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-12-2022&group=62&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-12-2022&group=62&gblog=42 Fri, 02 Dec 2022 10:29:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2022&group=62&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2022&group=62&gblog=41 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[blessed are they that mourn]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2022&group=62&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2022&group=62&gblog=41 Thu, 01 Dec 2022 12:48:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-11-2022&group=62&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-11-2022&group=62&gblog=40 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[an ever-growing share of life]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-11-2022&group=62&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-11-2022&group=62&gblog=40 Wed, 30 Nov 2022 9:00:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2022&group=62&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2022&group=62&gblog=39 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[gain all while we give]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2022&group=62&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2022&group=62&gblog=39 Tue, 29 Nov 2022 17:43:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-11-2022&group=62&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-11-2022&group=62&gblog=38 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[after sorrow walked with me]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-11-2022&group=62&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-11-2022&group=62&gblog=38 Mon, 28 Nov 2022 8:33:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-11-2022&group=62&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-11-2022&group=62&gblog=37 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a smile costs nothing]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-11-2022&group=62&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-11-2022&group=62&gblog=37 Sun, 27 Nov 2022 20:34:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-11-2022&group=62&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-11-2022&group=62&gblog=36 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[if life were predictable]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-11-2022&group=62&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-11-2022&group=62&gblog=36 Sat, 26 Nov 2022 18:09:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-11-2022&group=62&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-11-2022&group=62&gblog=35 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[attitudes and actions of liar]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-11-2022&group=62&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-11-2022&group=62&gblog=35 Fri, 25 Nov 2022 19:27:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-11-2022&group=62&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-11-2022&group=62&gblog=34 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[some distant day]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-11-2022&group=62&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-11-2022&group=62&gblog=34 Thu, 24 Nov 2022 13:32:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-11-2022&group=62&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-11-2022&group=62&gblog=33 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[took it as learning experience]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-11-2022&group=62&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-11-2022&group=62&gblog=33 Wed, 23 Nov 2022 18:44:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-11-2022&group=62&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-11-2022&group=62&gblog=32 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[do not step in the same river twice]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-11-2022&group=62&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-11-2022&group=62&gblog=32 Tue, 22 Nov 2022 13:58:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-11-2022&group=62&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-11-2022&group=62&gblog=31 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[what will happen if i say nothing]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-11-2022&group=62&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-11-2022&group=62&gblog=31 Mon, 21 Nov 2022 10:50:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-11-2022&group=62&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-11-2022&group=62&gblog=30 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[If you look the right way]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-11-2022&group=62&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-11-2022&group=62&gblog=30 Sun, 20 Nov 2022 15:04:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-11-2022&group=62&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-11-2022&group=62&gblog=29 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[necessarily happen in the future]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-11-2022&group=62&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-11-2022&group=62&gblog=29 Sat, 19 Nov 2022 18:46:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-11-2022&group=62&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-11-2022&group=62&gblog=28 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[an allocation of losses]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-11-2022&group=62&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-11-2022&group=62&gblog=28 Fri, 18 Nov 2022 9:18:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-11-2022&group=62&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-11-2022&group=62&gblog=27 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a little harder to please]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-11-2022&group=62&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-11-2022&group=62&gblog=27 Thu, 17 Nov 2022 12:32:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-11-2022&group=62&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-11-2022&group=62&gblog=26 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[glad that i've never met one]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-11-2022&group=62&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-11-2022&group=62&gblog=26 Tue, 15 Nov 2022 16:04:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-11-2022&group=62&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-11-2022&group=62&gblog=25 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[negotiations over a shrinking pie]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-11-2022&group=62&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-11-2022&group=62&gblog=25 Tue, 15 Nov 2022 13:41:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-11-2022&group=62&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-11-2022&group=62&gblog=24 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[check out the lost]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-11-2022&group=62&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-11-2022&group=62&gblog=24 Mon, 14 Nov 2022 8:38:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-11-2022&group=62&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-11-2022&group=62&gblog=23 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[awakening to the fondness of life]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-11-2022&group=62&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-11-2022&group=62&gblog=23 Sun, 13 Nov 2022 21:12:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-11-2022&group=62&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-11-2022&group=62&gblog=22 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[must be heeded and accepted]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-11-2022&group=62&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-11-2022&group=62&gblog=22 Fri, 11 Nov 2022 11:21:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-11-2022&group=62&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-11-2022&group=62&gblog=21 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[not a time of suffer defeat]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-11-2022&group=62&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-11-2022&group=62&gblog=21 Thu, 10 Nov 2022 17:29:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-11-2022&group=62&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-11-2022&group=62&gblog=20 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[when people talk, listen completely]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-11-2022&group=62&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-11-2022&group=62&gblog=20 Mon, 07 Nov 2022 20:07:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-11-2022&group=62&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-11-2022&group=62&gblog=19 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[want the rainbow, gotta deal with the mud too]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-11-2022&group=62&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-11-2022&group=62&gblog=19 Sat, 05 Nov 2022 20:22:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-11-2022&group=62&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-11-2022&group=62&gblog=18 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[should be few & well-chosen]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-11-2022&group=62&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-11-2022&group=62&gblog=18 Fri, 04 Nov 2022 19:04:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-11-2022&group=62&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-11-2022&group=62&gblog=17 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[accidents happen all the time]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-11-2022&group=62&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-11-2022&group=62&gblog=17 Thu, 03 Nov 2022 20:20:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-11-2022&group=62&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-11-2022&group=62&gblog=16 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[no need to name every acquaintance]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-11-2022&group=62&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-11-2022&group=62&gblog=16 Wed, 02 Nov 2022 10:48:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-11-2022&group=62&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-11-2022&group=62&gblog=15 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[walked through my deepest pain]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-11-2022&group=62&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-11-2022&group=62&gblog=15 Tue, 01 Nov 2022 13:51:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-10-2022&group=62&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-10-2022&group=62&gblog=14 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[this too shall pass]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-10-2022&group=62&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-10-2022&group=62&gblog=14 Mon, 31 Oct 2022 12:14:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-07-2022&group=62&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-07-2022&group=62&gblog=13 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[when i've lost my best memories]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-07-2022&group=62&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-07-2022&group=62&gblog=13 Wed, 27 Jul 2022 9:32:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-04-2022&group=62&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-04-2022&group=62&gblog=12 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[staggered days are ahead]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-04-2022&group=62&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-04-2022&group=62&gblog=12 Fri, 08 Apr 2022 10:56:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-03-2022&group=62&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-03-2022&group=62&gblog=11 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[who swims in the sky]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-03-2022&group=62&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-03-2022&group=62&gblog=11 Mon, 28 Mar 2022 16:15:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-03-2022&group=62&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-03-2022&group=62&gblog=10 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[but it is still sunday]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-03-2022&group=62&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-03-2022&group=62&gblog=10 Sun, 27 Mar 2022 14:29:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-12-2019&group=58&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-12-2019&group=58&gblog=49 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็เพียงแค่ได้มาพบปะเกี่ยวข้องกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-12-2019&group=58&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-12-2019&group=58&gblog=49 Sun, 22 Dec 2019 6:30:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-12-2019&group=58&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-12-2019&group=58&gblog=47 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[พระ 'เทศน์' ในคุกแอลเอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-12-2019&group=58&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-12-2019&group=58&gblog=47 Fri, 20 Dec 2019 5:23:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2019&group=58&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2019&group=58&gblog=45 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตนี้, น้อยนัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2019&group=58&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2019&group=58&gblog=45 Wed, 18 Dec 2019 7:52:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-11-2019&group=58&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-11-2019&group=58&gblog=35 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[โรงหนัง $2.50 ทุกเรื่อง ทุกวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-11-2019&group=58&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-11-2019&group=58&gblog=35 Sun, 10 Nov 2019 10:38:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-07-2019&group=58&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-07-2019&group=58&gblog=32 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[julie, julia & my self-heeling process]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-07-2019&group=58&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-07-2019&group=58&gblog=32 Tue, 02 Jul 2019 5:07:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-06-2019&group=58&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-06-2019&group=58&gblog=31 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[have a trendy evening]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-06-2019&group=58&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-06-2019&group=58&gblog=31 Tue, 25 Jun 2019 2:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-06-2019&group=58&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-06-2019&group=58&gblog=30 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[i think i have sympathy issue]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-06-2019&group=58&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-06-2019&group=58&gblog=30 Sat, 08 Jun 2019 8:13:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-06-2019&group=58&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-06-2019&group=58&gblog=29 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a destiny of her own]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-06-2019&group=58&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-06-2019&group=58&gblog=29 Fri, 07 Jun 2019 8:34:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-05-2019&group=58&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-05-2019&group=58&gblog=28 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[my space, your space]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-05-2019&group=58&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-05-2019&group=58&gblog=28 Mon, 27 May 2019 9:42:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-05-2019&group=58&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-05-2019&group=58&gblog=27 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็แค่มีความสุขกับการใช้ชีวิตคนเดียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-05-2019&group=58&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-05-2019&group=58&gblog=27 Sun, 12 May 2019 6:27:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-05-2019&group=58&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-05-2019&group=58&gblog=26 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าเพิ่งถอดใจกับชีวิตเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-05-2019&group=58&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-05-2019&group=58&gblog=26 Wed, 08 May 2019 7:23:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-05-2019&group=58&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-05-2019&group=58&gblog=25 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[make a life by what we give]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-05-2019&group=58&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-05-2019&group=58&gblog=25 Wed, 01 May 2019 12:25:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-04-2019&group=58&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-04-2019&group=58&gblog=24 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[looking back across the years]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-04-2019&group=58&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-04-2019&group=58&gblog=24 Tue, 30 Apr 2019 5:20:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-04-2019&group=58&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-04-2019&group=58&gblog=23 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[the elements in another set]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-04-2019&group=58&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-04-2019&group=58&gblog=23 Sun, 28 Apr 2019 7:01:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-04-2019&group=58&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-04-2019&group=58&gblog=21 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[my self-heeling process]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-04-2019&group=58&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-04-2019&group=58&gblog=21 Wed, 24 Apr 2019 4:35:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-04-2019&group=58&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-04-2019&group=58&gblog=20 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[upon the place beneath]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-04-2019&group=58&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-04-2019&group=58&gblog=20 Mon, 22 Apr 2019 4:15:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-04-2019&group=58&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-04-2019&group=58&gblog=19 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[love is always beautiful]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-04-2019&group=58&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-04-2019&group=58&gblog=19 Sun, 14 Apr 2019 1:24:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-04-2019&group=58&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-04-2019&group=58&gblog=18 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[life without script]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-04-2019&group=58&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-04-2019&group=58&gblog=18 Sat, 13 Apr 2019 4:11:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-04-2019&group=58&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-04-2019&group=58&gblog=17 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[sounds all around me]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-04-2019&group=58&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-04-2019&group=58&gblog=17 Thu, 11 Apr 2019 13:18:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-04-2019&group=58&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-04-2019&group=58&gblog=16 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[place him here in memory]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-04-2019&group=58&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-04-2019&group=58&gblog=16 Fri, 05 Apr 2019 12:18:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-03-2019&group=58&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-03-2019&group=58&gblog=15 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[pleasures were abundant]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-03-2019&group=58&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-03-2019&group=58&gblog=15 Tue, 26 Mar 2019 3:56:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-03-2019&group=58&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-03-2019&group=58&gblog=14 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[it occurred to me]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-03-2019&group=58&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-03-2019&group=58&gblog=14 Wed, 20 Mar 2019 6:40:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-03-2019&group=58&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-03-2019&group=58&gblog=13 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[to be too fond of]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-03-2019&group=58&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-03-2019&group=58&gblog=13 Tue, 05 Mar 2019 0:19:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-03-2019&group=58&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-03-2019&group=58&gblog=12 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[was forced and stilted]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-03-2019&group=58&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-03-2019&group=58&gblog=12 Sat, 02 Mar 2019 11:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-02-2019&group=58&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-02-2019&group=58&gblog=11 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[hello ... 143]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-02-2019&group=58&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-02-2019&group=58&gblog=11 Wed, 27 Feb 2019 13:44:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-02-2019&group=58&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-02-2019&group=58&gblog=10 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[no longer to carry rain ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-02-2019&group=58&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-02-2019&group=58&gblog=10 Sat, 16 Feb 2019 8:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-12-2018&group=57&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-12-2018&group=57&gblog=14 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[just some little fixes]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-12-2018&group=57&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-12-2018&group=57&gblog=14 Fri, 07 Dec 2018 4:19:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-06-2018&group=57&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-06-2018&group=57&gblog=13 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[there]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-06-2018&group=57&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-06-2018&group=57&gblog=13 Sat, 23 Jun 2018 5:57:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-06-2018&group=57&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-06-2018&group=57&gblog=11 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[start reading fairy tales again]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-06-2018&group=57&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-06-2018&group=57&gblog=11 Thu, 21 Jun 2018 7:12:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-06-2018&group=57&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-06-2018&group=57&gblog=10 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[okay, where are the onions]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-06-2018&group=57&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-06-2018&group=57&gblog=10 Tue, 12 Jun 2018 11:01:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-09-2017&group=55&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-09-2017&group=55&gblog=23 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[121 วันที่เหลือ - --]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-09-2017&group=55&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-09-2017&group=55&gblog=23 Fri, 01 Sep 2017 8:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-09-2017&group=55&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-09-2017&group=55&gblog=22 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ไฟป่าเมื่อวาน วันนี้ และคงพรุ่งนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-09-2017&group=55&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-09-2017&group=55&gblog=22 Sun, 03 Sep 2017 8:58:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-09-2017&group=55&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-09-2017&group=55&gblog=21 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[moment of thanks 3 times]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-09-2017&group=55&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-09-2017&group=55&gblog=21 Mon, 04 Sep 2017 8:58:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-09-2017&group=55&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-09-2017&group=55&gblog=20 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[häagen-dazs แท่งนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-09-2017&group=55&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-09-2017&group=55&gblog=20 Sat, 09 Sep 2017 8:58:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2017&group=55&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2017&group=55&gblog=19 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุลาแล้ว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2017&group=55&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2017&group=55&gblog=19 Sun, 01 Oct 2017 8:56:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2017&group=55&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2017&group=55&gblog=18 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[เผชิญหน้ากับมันเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2017&group=55&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2017&group=55&gblog=18 Mon, 23 Oct 2017 7:28:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2017&group=55&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2017&group=55&gblog=17 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะต่างก็มีวงโคจรเป็นของตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2017&group=55&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2017&group=55&gblog=17 Fri, 20 Oct 2017 1:37:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-04-2017&group=55&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-04-2017&group=55&gblog=16 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[at the seat of feeling]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-04-2017&group=55&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-04-2017&group=55&gblog=16 Sat, 01 Apr 2017 1:01:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2017&group=55&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2017&group=55&gblog=15 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[bite-size pleasures]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2017&group=55&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2017&group=55&gblog=15 Wed, 22 Mar 2017 10:33:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-03-2017&group=55&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-03-2017&group=55&gblog=14 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[first day of spring]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-03-2017&group=55&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-03-2017&group=55&gblog=14 Tue, 21 Mar 2017 0:11:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-03-2017&group=55&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-03-2017&group=55&gblog=12 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[floral feels!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-03-2017&group=55&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-03-2017&group=55&gblog=12 Tue, 14 Mar 2017 2:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-03-2017&group=55&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-03-2017&group=55&gblog=11 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[an unexpected change in plans]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-03-2017&group=55&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-03-2017&group=55&gblog=11 Mon, 13 Mar 2017 15:35:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2017&group=55&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2017&group=55&gblog=10 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[once petal falls]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2017&group=55&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2017&group=55&gblog=10 Sat, 04 Mar 2017 14:51:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-10-2016&group=53&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-10-2016&group=53&gblog=31 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีอีกแล้ว "พระสุรเสียงนี้"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-10-2016&group=53&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-10-2016&group=53&gblog=31 Sat, 15 Oct 2016 8:56:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-10-2016&group=53&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-10-2016&group=53&gblog=30 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[i wish i were there]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-10-2016&group=53&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-10-2016&group=53&gblog=30 Sun, 16 Oct 2016 8:55:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2016&group=53&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2016&group=53&gblog=29 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[strange loneliness]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2016&group=53&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2016&group=53&gblog=29 Mon, 17 Oct 2016 8:55:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2016&group=53&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2016&group=53&gblog=28 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณ .. ดาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2016&group=53&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2016&group=53&gblog=28 Thu, 20 Oct 2016 8:54:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-10-2016&group=53&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-10-2016&group=53&gblog=27 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ข้างกัน .. เสมอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-10-2016&group=53&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-10-2016&group=53&gblog=27 Sat, 22 Oct 2016 8:54:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-12-2016&group=53&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-12-2016&group=53&gblog=26 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันจะฝันถึงเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-12-2016&group=53&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-12-2016&group=53&gblog=26 Tue, 27 Dec 2016 8:53:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-10-2016&group=53&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-10-2016&group=53&gblog=25 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[to go so far away ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-10-2016&group=53&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-10-2016&group=53&gblog=25 Fri, 14 Oct 2016 8:53:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2016&group=53&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2016&group=53&gblog=24 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำรวจเมืองฝรั่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2016&group=53&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2016&group=53&gblog=24 Sun, 23 Oct 2016 21:01:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-08-2016&group=53&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-08-2016&group=53&gblog=23 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[แก๊สโซฮัก...รักเต็มถัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-08-2016&group=53&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-08-2016&group=53&gblog=23 Mon, 15 Aug 2016 12:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-08-2016&group=53&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-08-2016&group=53&gblog=22 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[drive like your kids live here]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-08-2016&group=53&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-08-2016&group=53&gblog=22 Thu, 04 Aug 2016 10:26:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2016&group=53&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2016&group=53&gblog=21 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2016&group=53&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2016&group=53&gblog=21 Sun, 26 Jun 2016 12:36:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2016&group=53&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2016&group=53&gblog=20 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2016&group=53&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2016&group=53&gblog=20 Mon, 15 Feb 2016 12:37:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-01-2016&group=53&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-01-2016&group=53&gblog=19 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[random acts of kindness]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-01-2016&group=53&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-01-2016&group=53&gblog=19 Fri, 08 Jan 2016 21:53:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2016&group=53&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2016&group=53&gblog=18 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a message in a bottle!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2016&group=53&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2016&group=53&gblog=18 Thu, 07 Jan 2016 7:43:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2016&group=53&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2016&group=53&gblog=17 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ticket to heaven]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2016&group=53&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2016&group=53&gblog=17 Sun, 03 Jan 2016 11:11:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2016&group=53&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2016&group=53&gblog=16 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[flower can't grow without water]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2016&group=53&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2016&group=53&gblog=16 Sat, 02 Jan 2016 12:03:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2016&group=53&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2016&group=53&gblog=15 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[real simple]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2016&group=53&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2016&group=53&gblog=15 Fri, 01 Jan 2016 14:53:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-12-2015&group=53&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-12-2015&group=53&gblog=14 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[with the borrowed seat]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-12-2015&group=53&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-12-2015&group=53&gblog=14 Thu, 31 Dec 2015 15:08:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-12-2015&group=53&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-12-2015&group=53&gblog=13 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[make a realistic plan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-12-2015&group=53&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-12-2015&group=53&gblog=13 Tue, 29 Dec 2015 7:56:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-12-2015&group=53&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-12-2015&group=53&gblog=12 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[journey with him wasn't over]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-12-2015&group=53&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-12-2015&group=53&gblog=12 Sat, 26 Dec 2015 12:29:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-12-2015&group=53&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-12-2015&group=53&gblog=11 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[when it was finally over]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-12-2015&group=53&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-12-2015&group=53&gblog=11 Fri, 25 Dec 2015 11:26:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-12-2015&group=53&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-12-2015&group=53&gblog=10 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a little bit more delicious]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-12-2015&group=53&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-12-2015&group=53&gblog=10 Thu, 24 Dec 2015 12:38:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2015&group=51&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2015&group=51&gblog=34 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[one stem tuberose]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2015&group=51&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2015&group=51&gblog=34 Tue, 01 Dec 2015 3:33:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2015&group=51&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2015&group=51&gblog=33 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[bunch up my knuckles]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2015&group=51&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2015&group=51&gblog=33 Sun, 29 Nov 2015 6:38:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-11-2015&group=51&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-11-2015&group=51&gblog=32 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[11.13.15]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-11-2015&group=51&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-11-2015&group=51&gblog=32 Sat, 14 Nov 2015 5:57:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-10-2015&group=51&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-10-2015&group=51&gblog=31 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[home improvement [1]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-10-2015&group=51&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-10-2015&group=51&gblog=31 Tue, 13 Oct 2015 5:31:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-10-2015&group=51&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-10-2015&group=51&gblog=30 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[...ก็ต้องใช้กรรมในชาตินี้แหละ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-10-2015&group=51&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-10-2015&group=51&gblog=30 Fri, 09 Oct 2015 13:42:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-10-2015&group=51&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-10-2015&group=51&gblog=29 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการหลังดูซีรี่ส์เกาหลีเรื่องหนึ่ง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-10-2015&group=51&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-10-2015&group=51&gblog=29 Sun, 04 Oct 2015 10:11:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-10-2015&group=51&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-10-2015&group=51&gblog=28 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[จักรยานคันนั้น, ฉันไม่เห็นวันนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-10-2015&group=51&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-10-2015&group=51&gblog=28 Sat, 03 Oct 2015 10:16:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2015&group=51&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2015&group=51&gblog=27 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[only 90 days left]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2015&group=51&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2015&group=51&gblog=27 Thu, 01 Oct 2015 2:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-09-2015&group=51&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-09-2015&group=51&gblog=26 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[the stems stood tall]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-09-2015&group=51&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-09-2015&group=51&gblog=26 Tue, 22 Sep 2015 12:02:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-09-2015&group=51&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-09-2015&group=51&gblog=25 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[no 'personal' space]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-09-2015&group=51&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-09-2015&group=51&gblog=25 Mon, 21 Sep 2015 12:35:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-09-2015&group=51&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-09-2015&group=51&gblog=24 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[don't break the chain]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-09-2015&group=51&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-09-2015&group=51&gblog=24 Sat, 19 Sep 2015 4:31:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-09-2015&group=51&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-09-2015&group=51&gblog=23 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[acquit myself]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-09-2015&group=51&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-09-2015&group=51&gblog=23 Sun, 06 Sep 2015 13:04:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-08-2015&group=51&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-08-2015&group=51&gblog=22 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[the sky wasn’t big enough ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-08-2015&group=51&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-08-2015&group=51&gblog=22 Sat, 29 Aug 2015 9:57:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-08-2015&group=51&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-08-2015&group=51&gblog=21 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[while i am looking down]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-08-2015&group=51&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-08-2015&group=51&gblog=21 Tue, 25 Aug 2015 2:55:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-08-2015&group=51&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-08-2015&group=51&gblog=20 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[its smell and its color]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-08-2015&group=51&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-08-2015&group=51&gblog=20 Mon, 24 Aug 2015 9:48:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2015&group=51&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2015&group=51&gblog=19 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[was pure pleasure]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2015&group=51&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2015&group=51&gblog=19 Sun, 23 Aug 2015 8:57:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2015&group=51&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2015&group=51&gblog=18 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[flowers grow without water]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2015&group=51&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2015&group=51&gblog=18 Sun, 23 Aug 2015 6:39:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-08-2015&group=51&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-08-2015&group=51&gblog=17 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บไว้คิด [หลังอุบัติเหตุชนท้าย]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-08-2015&group=51&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-08-2015&group=51&gblog=17 Tue, 18 Aug 2015 8:30:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-08-2015&group=51&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-08-2015&group=51&gblog=16 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[don't let weeds cast a shadow]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-08-2015&group=51&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-08-2015&group=51&gblog=16 Fri, 14 Aug 2015 8:38:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-07-2015&group=51&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-07-2015&group=51&gblog=15 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[when it rains it pours!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-07-2015&group=51&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-07-2015&group=51&gblog=15 Wed, 01 Jul 2015 21:06:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-06-2015&group=51&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-06-2015&group=51&gblog=14 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[was in bud only yesterday]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-06-2015&group=51&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-06-2015&group=51&gblog=14 Tue, 02 Jun 2015 9:28:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-05-2015&group=51&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-05-2015&group=51&gblog=13 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-05-2015&group=51&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-05-2015&group=51&gblog=13 Fri, 29 May 2015 0:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-05-2015&group=51&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-05-2015&group=51&gblog=12 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าฉันคิดถึง และยังคิดถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-05-2015&group=51&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-05-2015&group=51&gblog=12 Thu, 21 May 2015 0:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-05-2015&group=51&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-05-2015&group=51&gblog=11 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[don't be ashamed to weep]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-05-2015&group=51&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-05-2015&group=51&gblog=11 Wed, 06 May 2015 1:25:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-04-2015&group=51&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-04-2015&group=51&gblog=10 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[my destiny stem]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-04-2015&group=51&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-04-2015&group=51&gblog=10 Thu, 23 Apr 2015 10:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2014&group=48&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2014&group=48&gblog=75 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[what a lovely thing]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2014&group=48&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2014&group=48&gblog=75 Mon, 01 Dec 2014 13:50:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2014&group=48&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2014&group=48&gblog=74 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[N ✿ N]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2014&group=48&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2014&group=48&gblog=74 Mon, 01 Dec 2014 7:00:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-11-2014&group=48&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-11-2014&group=48&gblog=73 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[all things are all really necessary]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-11-2014&group=48&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-11-2014&group=48&gblog=73 Thu, 27 Nov 2014 9:49:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-11-2014&group=48&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-11-2014&group=48&gblog=72 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a weed is an unloved flower]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-11-2014&group=48&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-11-2014&group=48&gblog=72 Tue, 25 Nov 2014 4:40:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-10-2014&group=48&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-10-2014&group=48&gblog=70 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[mild annoyance]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-10-2014&group=48&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-10-2014&group=48&gblog=70 Wed, 08 Oct 2014 7:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-10-2014&group=48&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-10-2014&group=48&gblog=69 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[not capable of controlling]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-10-2014&group=48&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-10-2014&group=48&gblog=69 Tue, 07 Oct 2014 1:42:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-10-2014&group=48&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-10-2014&group=48&gblog=68 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[finally]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-10-2014&group=48&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-10-2014&group=48&gblog=68 Thu, 02 Oct 2014 8:19:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-09-2014&group=48&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-09-2014&group=48&gblog=67 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[yesterday's lottery ticket]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-09-2014&group=48&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-09-2014&group=48&gblog=67 Sun, 28 Sep 2014 12:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-09-2014&group=48&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-09-2014&group=48&gblog=66 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[one month and a day]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-09-2014&group=48&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-09-2014&group=48&gblog=66 Fri, 26 Sep 2014 1:26:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2014&group=48&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2014&group=48&gblog=64 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[and i was born with a butterfly]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2014&group=48&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2014&group=48&gblog=64 Sat, 23 Aug 2014 4:06:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-08-2014&group=48&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-08-2014&group=48&gblog=62 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[things in common]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-08-2014&group=48&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-08-2014&group=48&gblog=62 Fri, 22 Aug 2014 4:21:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-08-2014&group=48&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-08-2014&group=48&gblog=61 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[happy national lemonade day!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-08-2014&group=48&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-08-2014&group=48&gblog=61 Thu, 21 Aug 2014 6:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-08-2014&group=48&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-08-2014&group=48&gblog=60 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[มันเป็นของเธอรู้ไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-08-2014&group=48&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-08-2014&group=48&gblog=60 Tue, 19 Aug 2014 2:10:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-08-2014&group=48&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-08-2014&group=48&gblog=59 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[doppio in espresso]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-08-2014&group=48&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-08-2014&group=48&gblog=59 Thu, 07 Aug 2014 13:59:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-07-2014&group=48&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-07-2014&group=48&gblog=58 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[keep it inside]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-07-2014&group=48&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-07-2014&group=48&gblog=58 Tue, 22 Jul 2014 15:23:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-07-2014&group=48&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-07-2014&group=48&gblog=57 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[833.934]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-07-2014&group=48&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-07-2014&group=48&gblog=57 Tue, 08 Jul 2014 18:33:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2014&group=48&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2014&group=48&gblog=56 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[simply note]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2014&group=48&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2014&group=48&gblog=56 Thu, 26 Jun 2014 0:59:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-06-2014&group=48&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-06-2014&group=48&gblog=55 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกลมหายใจมีบาดแผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-06-2014&group=48&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-06-2014&group=48&gblog=55 Wed, 04 Jun 2014 0:20:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-05-2014&group=48&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-05-2014&group=48&gblog=54 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[all others are really necessary]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-05-2014&group=48&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-05-2014&group=48&gblog=54 Mon, 19 May 2014 7:34:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-05-2014&group=48&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-05-2014&group=48&gblog=53 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[sailing to the sky ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-05-2014&group=48&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-05-2014&group=48&gblog=53 Tue, 13 May 2014 6:15:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-05-2014&group=48&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-05-2014&group=48&gblog=52 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[it's hump day!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-05-2014&group=48&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-05-2014&group=48&gblog=52 Thu, 08 May 2014 7:01:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-05-2014&group=48&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-05-2014&group=48&gblog=51 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[at the same time]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-05-2014&group=48&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-05-2014&group=48&gblog=51 Wed, 07 May 2014 9:11:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-05-2014&group=48&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-05-2014&group=48&gblog=50 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[from time to time ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-05-2014&group=48&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-05-2014&group=48&gblog=50 Mon, 05 May 2014 3:16:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-05-2014&group=48&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-05-2014&group=48&gblog=49 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[so shocked and so pleased!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-05-2014&group=48&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-05-2014&group=48&gblog=49 Sun, 04 May 2014 6:51:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-05-2014&group=48&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-05-2014&group=48&gblog=47 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[was happiest to be alone]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-05-2014&group=48&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-05-2014&group=48&gblog=47 Fri, 02 May 2014 10:15:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-05-2014&group=48&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-05-2014&group=48&gblog=46 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[hovering over flowers]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-05-2014&group=48&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-05-2014&group=48&gblog=46 Thu, 01 May 2014 9:29:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-04-2014&group=48&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-04-2014&group=48&gblog=45 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[in the second instance]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-04-2014&group=48&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-04-2014&group=48&gblog=45 Tue, 29 Apr 2014 7:41:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-04-2014&group=48&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-04-2014&group=48&gblog=44 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[currently trying to grow]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-04-2014&group=48&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-04-2014&group=48&gblog=44 Thu, 24 Apr 2014 8:18:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-04-2014&group=48&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-04-2014&group=48&gblog=43 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[just want to look over the rooftop!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-04-2014&group=48&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-04-2014&group=48&gblog=43 Tue, 22 Apr 2014 7:44:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-04-2014&group=48&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-04-2014&group=48&gblog=42 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[this rose is an extra ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-04-2014&group=48&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-04-2014&group=48&gblog=42 Sun, 20 Apr 2014 12:33:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-04-2014&group=48&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-04-2014&group=48&gblog=41 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[when it does ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-04-2014&group=48&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-04-2014&group=48&gblog=41 Sat, 19 Apr 2014 8:11:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-04-2014&group=48&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-04-2014&group=48&gblog=40 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[an embellishment of life]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-04-2014&group=48&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-04-2014&group=48&gblog=40 Fri, 04 Apr 2014 19:36:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-04-2014&group=48&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-04-2014&group=48&gblog=39 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[immense were abundant]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-04-2014&group=48&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-04-2014&group=48&gblog=39 Thu, 03 Apr 2014 9:49:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2014&group=48&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2014&group=48&gblog=38 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[alright, good night!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2014&group=48&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2014&group=48&gblog=38 Tue, 25 Mar 2014 11:43:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-03-2014&group=48&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-03-2014&group=48&gblog=37 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[such things! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-03-2014&group=48&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-03-2014&group=48&gblog=37 Mon, 24 Mar 2014 2:43:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2014&group=48&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2014&group=48&gblog=36 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a sign behind a window]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2014&group=48&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2014&group=48&gblog=36 Sat, 22 Mar 2014 9:32:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-03-2014&group=48&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-03-2014&group=48&gblog=35 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[its happening! 4.7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-03-2014&group=48&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-03-2014&group=48&gblog=35 Mon, 17 Mar 2014 21:56:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2014&group=48&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2014&group=48&gblog=34 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[do you remember]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2014&group=48&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2014&group=48&gblog=34 Sat, 15 Mar 2014 11:14:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2014&group=48&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2014&group=48&gblog=33 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[have not much to hope]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2014&group=48&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2014&group=48&gblog=33 Tue, 04 Mar 2014 5:46:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-03-2014&group=48&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-03-2014&group=48&gblog=32 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[little enchanted stratagem]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-03-2014&group=48&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-03-2014&group=48&gblog=32 Mon, 03 Mar 2014 7:56:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-03-2014&group=48&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-03-2014&group=48&gblog=31 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[nothing in deduction]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-03-2014&group=48&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-03-2014&group=48&gblog=31 Sun, 02 Mar 2014 9:04:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2014&group=48&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2014&group=48&gblog=30 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[for our existence]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2014&group=48&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2014&group=48&gblog=30 Sat, 01 Mar 2014 9:04:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-02-2014&group=48&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-02-2014&group=48&gblog=28 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[was so inconsistent!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-02-2014&group=48&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-02-2014&group=48&gblog=28 Wed, 26 Feb 2014 12:47:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-02-2014&group=48&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-02-2014&group=48&gblog=27 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[it's not in astonishment]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-02-2014&group=48&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-02-2014&group=48&gblog=27 Tue, 25 Feb 2014 8:52:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-02-2014&group=48&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-02-2014&group=48&gblog=26 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a line slips from a drawer]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-02-2014&group=48&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-02-2014&group=48&gblog=26 Sat, 22 Feb 2014 2:02:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-02-2014&group=48&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-02-2014&group=48&gblog=25 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[signifies nothing else]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-02-2014&group=48&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-02-2014&group=48&gblog=25 Fri, 21 Feb 2014 9:22:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-02-2014&group=48&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-02-2014&group=48&gblog=24 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[there must be sunlight also]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-02-2014&group=48&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-02-2014&group=48&gblog=24 Wed, 19 Feb 2014 5:55:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-02-2014&group=48&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-02-2014&group=48&gblog=23 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a 100 flowers & not pick one]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-02-2014&group=48&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-02-2014&group=48&gblog=23 Mon, 17 Feb 2014 9:35:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-02-2014&group=48&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-02-2014&group=48&gblog=22 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[fragrance & radiance over me]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-02-2014&group=48&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-02-2014&group=48&gblog=22 Sun, 16 Feb 2014 14:02:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2014&group=48&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2014&group=48&gblog=21 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA['behave' very well ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2014&group=48&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2014&group=48&gblog=21 Sat, 15 Feb 2014 7:35:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-02-2014&group=48&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-02-2014&group=48&gblog=20 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[wounded heart will heal in time]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-02-2014&group=48&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-02-2014&group=48&gblog=20 Sat, 08 Feb 2014 9:52:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-02-2014&group=48&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-02-2014&group=48&gblog=19 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[sealed inside]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-02-2014&group=48&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-02-2014&group=48&gblog=19 Fri, 07 Feb 2014 2:10:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-02-2014&group=48&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-02-2014&group=48&gblog=18 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[all the affection that lay behind ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-02-2014&group=48&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-02-2014&group=48&gblog=18 Thu, 06 Feb 2014 5:45:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-02-2014&group=48&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-02-2014&group=48&gblog=17 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[behind a friendly sign ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-02-2014&group=48&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-02-2014&group=48&gblog=17 Wed, 05 Feb 2014 12:18:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-02-2014&group=48&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-02-2014&group=48&gblog=16 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[on the pavement]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-02-2014&group=48&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-02-2014&group=48&gblog=16 Tue, 04 Feb 2014 14:11:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-02-2014&group=48&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-02-2014&group=48&gblog=15 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[poor little stratagems]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-02-2014&group=48&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-02-2014&group=48&gblog=15 Mon, 03 Feb 2014 8:06:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-02-2014&group=48&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-02-2014&group=48&gblog=14 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[down in astonishment]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-02-2014&group=48&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-02-2014&group=48&gblog=14 Sun, 02 Feb 2014 11:16:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-02-2014&group=48&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-02-2014&group=48&gblog=13 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[where the wild flower blows]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-02-2014&group=48&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-02-2014&group=48&gblog=13 Sat, 01 Feb 2014 7:15:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-01-2014&group=48&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-01-2014&group=48&gblog=12 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[in a gesture of distance]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-01-2014&group=48&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-01-2014&group=48&gblog=12 Fri, 31 Jan 2014 7:06:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2014&group=48&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2014&group=48&gblog=11 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[once it collapsed]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2014&group=48&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2014&group=48&gblog=11 Thu, 30 Jan 2014 12:38:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2014&group=48&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2014&group=48&gblog=10 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[sailing into a keen plan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2014&group=48&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2014&group=48&gblog=10 Mon, 27 Jan 2014 12:04:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2013&group=45&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2013&group=45&gblog=69 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[every now and again]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2013&group=45&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2013&group=45&gblog=69 Wed, 02 Jan 2013 6:35:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2013&group=45&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2013&group=45&gblog=68 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[they do not perceive it]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2013&group=45&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2013&group=45&gblog=68 Wed, 18 Dec 2013 12:34:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-12-2013&group=45&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-12-2013&group=45&gblog=67 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[to reach our full potential]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-12-2013&group=45&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-12-2013&group=45&gblog=67 Tue, 10 Dec 2013 7:06:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2013&group=45&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2013&group=45&gblog=66 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[here, there and everywhere]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2013&group=45&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2013&group=45&gblog=66 Fri, 29 Nov 2013 5:35:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-11-2013&group=45&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-11-2013&group=45&gblog=65 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[sitting on a fire escape]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-11-2013&group=45&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-11-2013&group=45&gblog=65 Tue, 12 Nov 2013 10:21:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-11-2013&group=45&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-11-2013&group=45&gblog=64 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a lease from nature]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-11-2013&group=45&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-11-2013&group=45&gblog=64 Sun, 10 Nov 2013 3:11:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-11-2013&group=45&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-11-2013&group=45&gblog=63 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[nestled between mind]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-11-2013&group=45&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-11-2013&group=45&gblog=63 Thu, 07 Nov 2013 23:56:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2013&group=45&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2013&group=45&gblog=61 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[i'm an introvert]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2013&group=45&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2013&group=45&gblog=61 Tue, 01 Oct 2013 10:09:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-09-2013&group=45&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-09-2013&group=45&gblog=60 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[under certain conditions]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-09-2013&group=45&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-09-2013&group=45&gblog=60 Fri, 27 Sep 2013 11:43:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-09-2013&group=45&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-09-2013&group=45&gblog=59 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[not always in the ways u think]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-09-2013&group=45&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-09-2013&group=45&gblog=59 Tue, 24 Sep 2013 13:55:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-09-2013&group=45&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-09-2013&group=45&gblog=58 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[it's made me conceited]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-09-2013&group=45&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-09-2013&group=45&gblog=58 Tue, 17 Sep 2013 13:30:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-09-2013&group=45&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-09-2013&group=45&gblog=57 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[nothing ever ran quite straight]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-09-2013&group=45&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-09-2013&group=45&gblog=57 Mon, 16 Sep 2013 13:09:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-09-2013&group=45&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-09-2013&group=45&gblog=56 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[not in exquisite day]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-09-2013&group=45&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-09-2013&group=45&gblog=56 Fri, 13 Sep 2013 0:26:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2013&group=45&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2013&group=45&gblog=55 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[has no fixed plans]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2013&group=45&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2013&group=45&gblog=55 Wed, 11 Sep 2013 23:35:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-07-2013&group=45&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-07-2013&group=45&gblog=54 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[plan in advance]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-07-2013&group=45&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-07-2013&group=45&gblog=54 Fri, 26 Jul 2013 2:10:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-07-2013&group=45&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-07-2013&group=45&gblog=53 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[this too shall pass]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-07-2013&group=45&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-07-2013&group=45&gblog=53 Thu, 25 Jul 2013 9:09:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-07-2013&group=45&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-07-2013&group=45&gblog=52 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[on weekend mornings]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-07-2013&group=45&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-07-2013&group=45&gblog=52 Mon, 15 Jul 2013 5:24:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-07-2013&group=45&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-07-2013&group=45&gblog=51 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[what the answer will be]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-07-2013&group=45&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-07-2013&group=45&gblog=51 Sat, 13 Jul 2013 13:21:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-07-2013&group=45&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-07-2013&group=45&gblog=50 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[so much uncertainty]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-07-2013&group=45&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-07-2013&group=45&gblog=50 Wed, 10 Jul 2013 13:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-07-2013&group=45&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-07-2013&group=45&gblog=49 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[tango and then stopped]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-07-2013&group=45&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-07-2013&group=45&gblog=49 Tue, 09 Jul 2013 13:29:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-07-2013&group=45&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-07-2013&group=45&gblog=48 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[one before our move ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-07-2013&group=45&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-07-2013&group=45&gblog=48 Mon, 08 Jul 2013 14:07:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-07-2013&group=45&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-07-2013&group=45&gblog=47 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[dream list of things]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-07-2013&group=45&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-07-2013&group=45&gblog=47 Sun, 07 Jul 2013 13:19:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-06-2013&group=45&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-06-2013&group=45&gblog=46 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[perceived view]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-06-2013&group=45&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-06-2013&group=45&gblog=46 Sat, 29 Jun 2013 5:59:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2013&group=45&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2013&group=45&gblog=45 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[terrible of perfectionism]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2013&group=45&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2013&group=45&gblog=45 Wed, 26 Jun 2013 10:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-06-2013&group=45&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-06-2013&group=45&gblog=44 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[nothing either good or bad]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-06-2013&group=45&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-06-2013&group=45&gblog=44 Tue, 25 Jun 2013 12:08:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-06-2013&group=45&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-06-2013&group=45&gblog=43 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[nobody get left behind ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-06-2013&group=45&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-06-2013&group=45&gblog=43 Mon, 24 Jun 2013 5:05:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2013&group=45&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2013&group=45&gblog=42 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[simple chores of life]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2013&group=45&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2013&group=45&gblog=42 Sun, 26 May 2013 11:33:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2013&group=45&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2013&group=45&gblog=41 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[prejudices acquired]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2013&group=45&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2013&group=45&gblog=41 Sun, 26 May 2013 3:29:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-05-2013&group=45&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-05-2013&group=45&gblog=40 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[hanging head out the window]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-05-2013&group=45&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-05-2013&group=45&gblog=40 Thu, 16 May 2013 11:28:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-05-2013&group=45&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-05-2013&group=45&gblog=39 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[we become what we do]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-05-2013&group=45&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-05-2013&group=45&gblog=39 Tue, 14 May 2013 12:06:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-04-2013&group=45&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-04-2013&group=45&gblog=38 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[attempts to get it right]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-04-2013&group=45&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-04-2013&group=45&gblog=38 Sat, 20 Apr 2013 4:55:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-04-2013&group=45&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-04-2013&group=45&gblog=37 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[absolutely frank with myself]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-04-2013&group=45&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-04-2013&group=45&gblog=37 Fri, 19 Apr 2013 5:02:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-04-2013&group=45&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-04-2013&group=45&gblog=36 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[to reach that goal]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-04-2013&group=45&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-04-2013&group=45&gblog=36 Tue, 16 Apr 2013 0:50:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-04-2013&group=45&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-04-2013&group=45&gblog=35 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[complete delusion]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-04-2013&group=45&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-04-2013&group=45&gblog=35 Fri, 12 Apr 2013 6:05:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-04-2013&group=45&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-04-2013&group=45&gblog=34 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[health professional near me]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-04-2013&group=45&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-04-2013&group=45&gblog=34 Tue, 09 Apr 2013 21:01:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-03-2013&group=45&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-03-2013&group=45&gblog=33 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a light from within]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-03-2013&group=45&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-03-2013&group=45&gblog=33 Thu, 28 Mar 2013 11:09:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-03-2013&group=45&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-03-2013&group=45&gblog=32 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[an unlimited variety of ways]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-03-2013&group=45&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-03-2013&group=45&gblog=32 Wed, 27 Mar 2013 1:43:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-03-2013&group=45&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-03-2013&group=45&gblog=31 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[the passion that i showed ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-03-2013&group=45&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-03-2013&group=45&gblog=31 Tue, 26 Mar 2013 8:32:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2013&group=45&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2013&group=45&gblog=30 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[single factor in this life]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2013&group=45&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2013&group=45&gblog=30 Mon, 25 Mar 2013 11:53:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-03-2013&group=45&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-03-2013&group=45&gblog=29 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[in a loving heart ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-03-2013&group=45&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-03-2013&group=45&gblog=29 Sun, 24 Mar 2013 11:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2013&group=45&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2013&group=45&gblog=28 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[not everyone sees it]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2013&group=45&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2013&group=45&gblog=28 Fri, 22 Mar 2013 10:18:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-03-2013&group=45&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-03-2013&group=45&gblog=27 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[be the world to one]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-03-2013&group=45&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-03-2013&group=45&gblog=27 Thu, 21 Mar 2013 3:06:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-03-2013&group=45&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-03-2013&group=45&gblog=26 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[at least one is pleased]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-03-2013&group=45&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-03-2013&group=45&gblog=26 Mon, 18 Mar 2013 8:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-03-2013&group=45&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-03-2013&group=45&gblog=25 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[undisclosed desires]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-03-2013&group=45&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-03-2013&group=45&gblog=25 Sun, 17 Mar 2013 10:24:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-03-2013&group=45&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-03-2013&group=45&gblog=24 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[to sit down and listen]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-03-2013&group=45&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-03-2013&group=45&gblog=24 Sat, 16 Mar 2013 12:39:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2013&group=45&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2013&group=45&gblog=23 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[greater than the pain]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2013&group=45&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2013&group=45&gblog=23 Fri, 15 Mar 2013 12:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-03-2013&group=45&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-03-2013&group=45&gblog=22 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงเกโย .. (และแอบติ่งช้าง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-03-2013&group=45&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-03-2013&group=45&gblog=22 Thu, 14 Mar 2013 4:50:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-03-2013&group=45&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-03-2013&group=45&gblog=21 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[anonymous กล่าวว่า..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-03-2013&group=45&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-03-2013&group=45&gblog=21 Thu, 07 Mar 2013 15:45:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-03-2013&group=45&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-03-2013&group=45&gblog=20 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[beware of small leak ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-03-2013&group=45&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-03-2013&group=45&gblog=20 Wed, 06 Mar 2013 0:50:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-03-2013&group=45&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-03-2013&group=45&gblog=19 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[way to live life completely]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-03-2013&group=45&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-03-2013&group=45&gblog=19 Tue, 05 Mar 2013 8:58:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2013&group=45&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2013&group=45&gblog=18 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[as we grow old]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2013&group=45&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2013&group=45&gblog=18 Mon, 04 Mar 2013 22:27:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2013&group=45&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2013&group=45&gblog=17 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[found beauty in unusual things]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2013&group=45&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2013&group=45&gblog=17 Fri, 01 Mar 2013 23:45:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2013&group=45&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2013&group=45&gblog=16 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[always do what interests you]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2013&group=45&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2013&group=45&gblog=16 Fri, 01 Mar 2013 0:42:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-01-2013&group=45&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-01-2013&group=45&gblog=15 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[soothe the soul]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-01-2013&group=45&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-01-2013&group=45&gblog=15 Thu, 24 Jan 2013 13:28:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2013&group=45&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2013&group=45&gblog=14 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[keep my opinions to myself ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2013&group=45&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2013&group=45&gblog=14 Wed, 23 Jan 2013 5:40:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-01-2013&group=45&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-01-2013&group=45&gblog=13 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[มณีนาคสวาท [spoil]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-01-2013&group=45&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-01-2013&group=45&gblog=13 Tue, 22 Jan 2013 22:28:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-01-2013&group=45&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-01-2013&group=45&gblog=12 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[spread the good word :: 21582]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-01-2013&group=45&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-01-2013&group=45&gblog=12 Mon, 21 Jan 2013 4:58:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2013&group=45&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2013&group=45&gblog=11 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[feed a cat, make a friend]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2013&group=45&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2013&group=45&gblog=11 Sat, 19 Jan 2013 9:22:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-01-2013&group=45&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-01-2013&group=45&gblog=10 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[find a way]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-01-2013&group=45&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-01-2013&group=45&gblog=10 Fri, 18 Jan 2013 11:40:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-10-2012&group=42&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-10-2012&group=42&gblog=27 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[without a trace]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-10-2012&group=42&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-10-2012&group=42&gblog=27 Thu, 25 Oct 2012 23:10:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-10-2012&group=42&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-10-2012&group=42&gblog=26 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[in my favorite shade]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-10-2012&group=42&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-10-2012&group=42&gblog=26 Wed, 24 Oct 2012 7:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2012&group=42&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2012&group=42&gblog=25 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[though it feels the same now]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2012&group=42&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2012&group=42&gblog=25 Tue, 23 Oct 2012 6:08:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-10-2012&group=42&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-10-2012&group=42&gblog=24 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[what i've got to face]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-10-2012&group=42&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-10-2012&group=42&gblog=24 Sun, 21 Oct 2012 9:44:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2012&group=42&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2012&group=42&gblog=23 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[unforeseen circumstances]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2012&group=42&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2012&group=42&gblog=23 Sat, 20 Oct 2012 13:23:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-10-2012&group=42&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-10-2012&group=42&gblog=22 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[สาบานนะว่านายเป็นผี!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-10-2012&group=42&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-10-2012&group=42&gblog=22 Fri, 19 Oct 2012 12:00:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-10-2012&group=42&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-10-2012&group=42&gblog=21 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[men on the roof]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-10-2012&group=42&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-10-2012&group=42&gblog=21 Thu, 18 Oct 2012 23:57:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2012&group=42&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2012&group=42&gblog=20 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[an enchanted evening]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2012&group=42&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2012&group=42&gblog=20 Wed, 17 Oct 2012 13:04:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2012&group=42&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2012&group=42&gblog=19 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[inner peace for busy me]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2012&group=42&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2012&group=42&gblog=19 Wed, 17 Oct 2012 5:02:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-10-2012&group=42&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-10-2012&group=42&gblog=18 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[aroma is gone]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-10-2012&group=42&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-10-2012&group=42&gblog=18 Tue, 16 Oct 2012 11:00:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-10-2012&group=42&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-10-2012&group=42&gblog=17 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[lazy sunday]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-10-2012&group=42&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-10-2012&group=42&gblog=17 Mon, 15 Oct 2012 12:10:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-10-2012&group=42&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-10-2012&group=42&gblog=16 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[be quiet]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-10-2012&group=42&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-10-2012&group=42&gblog=16 Sun, 14 Oct 2012 10:58:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-10-2012&group=42&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-10-2012&group=42&gblog=15 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[above all]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-10-2012&group=42&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-10-2012&group=42&gblog=15 Sat, 13 Oct 2012 12:44:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-10-2012&group=42&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-10-2012&group=42&gblog=14 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[intricate handling]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-10-2012&group=42&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-10-2012&group=42&gblog=14 Fri, 12 Oct 2012 4:20:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-10-2012&group=42&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-10-2012&group=42&gblog=13 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[improbable intersect]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-10-2012&group=42&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-10-2012&group=42&gblog=13 Thu, 11 Oct 2012 11:24:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-10-2012&group=42&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-10-2012&group=42&gblog=12 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[move in alternate direction ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-10-2012&group=42&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-10-2012&group=42&gblog=12 Wed, 10 Oct 2012 2:22:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-10-2012&group=42&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-10-2012&group=42&gblog=11 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[the best time we had shared]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-10-2012&group=42&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-10-2012&group=42&gblog=11 Tue, 09 Oct 2012 12:11:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-01-2023&group=64&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-01-2023&group=64&gblog=9 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[leading from one place to another]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-01-2023&group=64&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-01-2023&group=64&gblog=9 Sat, 14 Jan 2023 18:44:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-01-2023&group=64&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-01-2023&group=64&gblog=8 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a slightly different lifestyle]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-01-2023&group=64&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-01-2023&group=64&gblog=8 Fri, 13 Jan 2023 15:26:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-01-2023&group=64&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-01-2023&group=64&gblog=7 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[what was right, what was wrong]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-01-2023&group=64&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-01-2023&group=64&gblog=7 Thu, 12 Jan 2023 9:51:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-01-2023&group=64&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-01-2023&group=64&gblog=6 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[test of good manners is to be patient with the bad ones]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-01-2023&group=64&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-01-2023&group=64&gblog=6 Wed, 11 Jan 2023 8:16:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2023&group=64&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2023&group=64&gblog=5 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[day over a long meal ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2023&group=64&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2023&group=64&gblog=5 Sat, 07 Jan 2023 5:28:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-01-2023&group=64&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-01-2023&group=64&gblog=4 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[showing how much they cared]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-01-2023&group=64&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-01-2023&group=64&gblog=4 Fri, 06 Jan 2023 8:02:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2023&group=64&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2023&group=64&gblog=3 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[glad that I paid so little attention]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2023&group=64&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2023&group=64&gblog=3 Tue, 03 Jan 2023 5:31:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2023&group=64&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2023&group=64&gblog=2 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[rough wind do not shake my heart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2023&group=64&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2023&group=64&gblog=2 Mon, 02 Jan 2023 20:34:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2023&group=64&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2023&group=64&gblog=1 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[formula of life is simple]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2023&group=64&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2023&group=64&gblog=1 Sun, 01 Jan 2023 22:13:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-03-2022&group=62&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-03-2022&group=62&gblog=9 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[just so i know]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-03-2022&group=62&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-03-2022&group=62&gblog=9 Sat, 26 Mar 2022 12:55:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-02-2022&group=62&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-02-2022&group=62&gblog=8 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[2, my mysterious number]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-02-2022&group=62&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-02-2022&group=62&gblog=8 Wed, 02 Feb 2022 20:40:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-01-2022&group=62&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-01-2022&group=62&gblog=7 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[little free library]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-01-2022&group=62&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-01-2022&group=62&gblog=7 Fri, 28 Jan 2022 15:39:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2022&group=62&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2022&group=62&gblog=6 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[relearning must occur]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2022&group=62&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2022&group=62&gblog=6 Sun, 23 Jan 2022 15:41:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-01-2022&group=62&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-01-2022&group=62&gblog=5 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a soft connection]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-01-2022&group=62&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-01-2022&group=62&gblog=5 Sat, 22 Jan 2022 9:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-01-2022&group=62&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-01-2022&group=62&gblog=4 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[always warms the heart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-01-2022&group=62&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-01-2022&group=62&gblog=4 Fri, 21 Jan 2022 8:59:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-01-2022&group=62&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-01-2022&group=62&gblog=3 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[some farewells are momentous]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-01-2022&group=62&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-01-2022&group=62&gblog=3 Fri, 14 Jan 2022 12:35:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2022&group=62&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2022&group=62&gblog=2 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[which bridge to cross, which to burn]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2022&group=62&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2022&group=62&gblog=2 Sun, 09 Jan 2022 13:56:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-01-2022&group=62&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-01-2022&group=62&gblog=1 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[it will bloom]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-01-2022&group=62&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-01-2022&group=62&gblog=1 Sat, 08 Jan 2022 19:18:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-11-2021&group=61&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-11-2021&group=61&gblog=2 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[until the lights come back]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-11-2021&group=61&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-11-2021&group=61&gblog=2 Sat, 13 Nov 2021 16:40:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-11-2021&group=61&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-11-2021&group=61&gblog=1 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[keep precious things inside]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-11-2021&group=61&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-11-2021&group=61&gblog=1 Tue, 09 Nov 2021 16:31:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2020&group=59&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2020&group=59&gblog=7 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[as the crickets hum]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2020&group=59&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2020&group=59&gblog=7 Thu, 09 Jan 2020 5:22:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-01-2020&group=59&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-01-2020&group=59&gblog=6 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[วงจรความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-01-2020&group=59&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-01-2020&group=59&gblog=6 Mon, 06 Jan 2020 14:17:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2020&group=59&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2020&group=59&gblog=4 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[when i'm [not] feeling blue]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2020&group=59&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2020&group=59&gblog=4 Fri, 03 Jan 2020 3:05:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2020&group=59&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2020&group=59&gblog=3 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[things i intend to do ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2020&group=59&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2020&group=59&gblog=3 Thu, 02 Jan 2020 9:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2020&group=59&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2020&group=59&gblog=2 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[between hour and minute hands]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2020&group=59&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2020&group=59&gblog=2 Wed, 01 Jan 2020 4:03:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-12-2019&group=59&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-12-2019&group=59&gblog=1 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[as end rhyme]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-12-2019&group=59&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-12-2019&group=59&gblog=1 Tue, 31 Dec 2019 9:34:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-02-2019&group=58&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-02-2019&group=58&gblog=9 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[as the result of decay]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-02-2019&group=58&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-02-2019&group=58&gblog=9 Sun, 03 Feb 2019 9:14:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-01-2019&group=58&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-01-2019&group=58&gblog=8 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[intended to attract]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-01-2019&group=58&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-01-2019&group=58&gblog=8 Mon, 28 Jan 2019 8:26:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2019&group=58&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2019&group=58&gblog=7 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[delayed me]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2019&group=58&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2019&group=58&gblog=7 Sun, 27 Jan 2019 8:52:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-01-2019&group=58&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-01-2019&group=58&gblog=6 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถาม - คำตอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-01-2019&group=58&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-01-2019&group=58&gblog=6 Fri, 25 Jan 2019 7:29:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2019&group=58&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2019&group=58&gblog=5 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[today was a good day]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2019&group=58&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2019&group=58&gblog=5 Wed, 23 Jan 2019 6:57:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-01-2019&group=58&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-01-2019&group=58&gblog=4 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a quality of brightness]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-01-2019&group=58&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-01-2019&group=58&gblog=4 Sun, 20 Jan 2019 7:21:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2019&group=58&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2019&group=58&gblog=3 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[moisture in the air]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2019&group=58&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2019&group=58&gblog=3 Sat, 19 Jan 2019 7:48:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-01-2019&group=58&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-01-2019&group=58&gblog=2 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[until the rain lets up]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-01-2019&group=58&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-01-2019&group=58&gblog=2 Fri, 18 Jan 2019 8:19:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-01-2019&group=58&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-01-2019&group=58&gblog=1 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[surround of flowers]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-01-2019&group=58&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-01-2019&group=58&gblog=1 Thu, 17 Jan 2019 13:07:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-06-2018&group=57&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-06-2018&group=57&gblog=9 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[right to refuse]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-06-2018&group=57&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-06-2018&group=57&gblog=9 Sat, 02 Jun 2018 5:40:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2018&group=57&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2018&group=57&gblog=8 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[things to be happy about]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2018&group=57&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2018&group=57&gblog=8 Sat, 26 May 2018 11:05:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-05-2018&group=57&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-05-2018&group=57&gblog=7 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[honor guard ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-05-2018&group=57&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-05-2018&group=57&gblog=7 Thu, 17 May 2018 5:09:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-05-2018&group=57&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-05-2018&group=57&gblog=6 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[unrelated piece]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-05-2018&group=57&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-05-2018&group=57&gblog=6 Sat, 05 May 2018 5:51:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-04-2018&group=57&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-04-2018&group=57&gblog=5 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[return to their roots]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-04-2018&group=57&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-04-2018&group=57&gblog=5 Thu, 26 Apr 2018 1:23:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-04-2018&group=57&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-04-2018&group=57&gblog=4 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[very inconsiderate!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-04-2018&group=57&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-04-2018&group=57&gblog=4 Tue, 24 Apr 2018 12:56:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-04-2018&group=57&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-04-2018&group=57&gblog=3 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[quality of plants]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-04-2018&group=57&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-04-2018&group=57&gblog=3 Mon, 23 Apr 2018 9:00:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-04-2018&group=57&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-04-2018&group=57&gblog=2 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[frida barbie]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-04-2018&group=57&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-04-2018&group=57&gblog=2 Sun, 22 Apr 2018 7:17:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2018&group=57&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2018&group=57&gblog=1 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[no rain, no flowers]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2018&group=57&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2018&group=57&gblog=1 Thu, 22 Mar 2018 4:53:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-03-2017&group=55&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-03-2017&group=55&gblog=9 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้โปรดอย่าหายไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-03-2017&group=55&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-03-2017&group=55&gblog=9 Fri, 03 Mar 2017 23:40:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-02-2017&group=55&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-02-2017&group=55&gblog=7 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[letter travel through time!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-02-2017&group=55&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-02-2017&group=55&gblog=7 Sat, 18 Feb 2017 15:59:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2017&group=55&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2017&group=55&gblog=6 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[cutting the gordian knot]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2017&group=55&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2017&group=55&gblog=6 Wed, 15 Feb 2017 13:07:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-02-2017&group=55&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-02-2017&group=55&gblog=5 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[จาก libra สู่ virgo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-02-2017&group=55&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-02-2017&group=55&gblog=5 Fri, 10 Feb 2017 11:29:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2017&group=55&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2017&group=55&gblog=4 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[clouds come floating into my life]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2017&group=55&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2017&group=55&gblog=4 Fri, 27 Jan 2017 9:39:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-01-2017&group=55&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-01-2017&group=55&gblog=3 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[มิใช่เพียงการเดินทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-01-2017&group=55&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-01-2017&group=55&gblog=3 Fri, 20 Jan 2017 3:43:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-01-2017&group=55&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-01-2017&group=55&gblog=2 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[the world we live in today]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-01-2017&group=55&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-01-2017&group=55&gblog=2 Wed, 04 Jan 2017 21:29:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2017&group=55&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2017&group=55&gblog=1 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[พรปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2017&group=55&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2017&group=55&gblog=1 Sun, 01 Jan 2017 19:33:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-12-2015&group=53&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-12-2015&group=53&gblog=9 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[santa is coming to town]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-12-2015&group=53&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-12-2015&group=53&gblog=9 Wed, 23 Dec 2015 13:20:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-12-2015&group=53&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-12-2015&group=53&gblog=8 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[pluviophile = a rain-lover]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-12-2015&group=53&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-12-2015&group=53&gblog=8 Tue, 22 Dec 2015 6:00:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-12-2015&group=53&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-12-2015&group=53&gblog=7 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[both the man & the officers]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-12-2015&group=53&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-12-2015&group=53&gblog=7 Mon, 21 Dec 2015 9:48:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-12-2015&group=53&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-12-2015&group=53&gblog=6 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[is a choice you make]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-12-2015&group=53&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-12-2015&group=53&gblog=6 Sun, 20 Dec 2015 9:30:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-12-2015&group=53&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-12-2015&group=53&gblog=5 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[but it wasn't enough]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-12-2015&group=53&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-12-2015&group=53&gblog=5 Sat, 19 Dec 2015 1:58:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2015&group=53&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2015&group=53&gblog=4 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[1,355 people left unclaimed]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2015&group=53&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2015&group=53&gblog=4 Fri, 18 Dec 2015 3:12:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-12-2015&group=53&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-12-2015&group=53&gblog=3 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[กลางฝูงแกะ [และทางข้าม]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-12-2015&group=53&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-12-2015&group=53&gblog=3 Thu, 17 Dec 2015 4:07:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-12-2015&group=53&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-12-2015&group=53&gblog=2 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[เหรียญมี 2 ด้าน [เสมอแหละ]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-12-2015&group=53&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-12-2015&group=53&gblog=2 Wed, 16 Dec 2015 2:09:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-12-2015&group=53&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-12-2015&group=53&gblog=1 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[นาทีสุดท้าย [ของชายคนหนึ่ง]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-12-2015&group=53&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-12-2015&group=53&gblog=1 Tue, 15 Dec 2015 2:58:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-04-2015&group=51&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-04-2015&group=51&gblog=9 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[gladdest thing under the sun]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-04-2015&group=51&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-04-2015&group=51&gblog=9 Tue, 21 Apr 2015 11:36:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-04-2015&group=51&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-04-2015&group=51&gblog=8 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[จะไม่เป็นทุกข์อีกต่อไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-04-2015&group=51&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-04-2015&group=51&gblog=8 Fri, 10 Apr 2015 11:02:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-04-2015&group=51&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-04-2015&group=51&gblog=7 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[flowers & fear are a lot alike]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-04-2015&group=51&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-04-2015&group=51&gblog=7 Tue, 07 Apr 2015 6:57:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-04-2015&group=51&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-04-2015&group=51&gblog=6 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[04.04 ของขวัญมีชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-04-2015&group=51&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-04-2015&group=51&gblog=6 Mon, 06 Apr 2015 12:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2015&group=51&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2015&group=51&gblog=5 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้ยินไหม เธออยู่ตรงที่ใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2015&group=51&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2015&group=51&gblog=5 Sun, 15 Feb 2015 13:55:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-02-2015&group=51&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-02-2015&group=51&gblog=4 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-02-2015&group=51&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-02-2015&group=51&gblog=4 Sat, 07 Feb 2015 16:05:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-02-2015&group=51&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-02-2015&group=51&gblog=3 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างกายต้องการทะเล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-02-2015&group=51&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-02-2015&group=51&gblog=3 Fri, 06 Feb 2015 10:24:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2015&group=51&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2015&group=51&gblog=2 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีใครจะเริ่มต้นจากหลังคา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2015&group=51&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2015&group=51&gblog=2 Fri, 30 Jan 2015 2:09:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2015&group=51&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2015&group=51&gblog=1 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังคงอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2015&group=51&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2015&group=51&gblog=1 Thu, 01 Jan 2015 2:13:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2014&group=48&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2014&group=48&gblog=9 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[the nodding violet grows!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2014&group=48&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2014&group=48&gblog=9 Thu, 23 Jan 2014 7:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2014&group=48&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2014&group=48&gblog=8 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[right to grieve]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2014&group=48&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2014&group=48&gblog=8 Sun, 19 Jan 2014 9:10:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2014&group=48&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2014&group=48&gblog=7 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[tears are only water]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2014&group=48&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2014&group=48&gblog=7 Wed, 15 Jan 2014 9:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-01-2014&group=48&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-01-2014&group=48&gblog=6 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[the ravishing blooms appear]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-01-2014&group=48&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-01-2014&group=48&gblog=6 Mon, 13 Jan 2014 1:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-01-2014&group=48&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-01-2014&group=48&gblog=5 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[an embellishment of life]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-01-2014&group=48&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-01-2014&group=48&gblog=5 Fri, 10 Jan 2014 12:52:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2014&group=48&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2014&group=48&gblog=4 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[need each other for survival]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2014&group=48&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2014&group=48&gblog=4 Thu, 09 Jan 2014 8:01:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2014&group=48&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2014&group=48&gblog=3 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[has suddenly blossomed]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2014&group=48&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2014&group=48&gblog=3 Tue, 07 Jan 2014 8:08:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2014&group=48&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2014&group=48&gblog=2 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[flower on their lapels ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2014&group=48&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2014&group=48&gblog=2 Fri, 03 Jan 2014 8:11:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2014&group=48&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2014&group=48&gblog=1 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[in the hardest hours of recall]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2014&group=48&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2014&group=48&gblog=1 Wed, 01 Jan 2014 8:18:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2013&group=45&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2013&group=45&gblog=9 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[reflected in my soul]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2013&group=45&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2013&group=45&gblog=9 Tue, 15 Jan 2013 3:25:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-01-2013&group=45&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-01-2013&group=45&gblog=7 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[identified together]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-01-2013&group=45&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-01-2013&group=45&gblog=7 Sat, 12 Jan 2013 4:03:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-01-2013&group=45&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-01-2013&group=45&gblog=6 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[on top of the stove]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-01-2013&group=45&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-01-2013&group=45&gblog=6 Fri, 11 Jan 2013 5:58:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2013&group=45&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2013&group=45&gblog=5 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[time will never be just right]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2013&group=45&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2013&group=45&gblog=5 Wed, 09 Jan 2013 2:07:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2013&group=45&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2013&group=45&gblog=4 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ชอบใจจริง ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2013&group=45&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2013&group=45&gblog=4 Mon, 07 Jan 2013 15:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2013&group=45&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2013&group=45&gblog=3 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[it's never too late]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2013&group=45&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2013&group=45&gblog=3 Mon, 07 Jan 2013 14:47:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-01-2013&group=45&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-01-2013&group=45&gblog=2 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[egg juice flowers]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-01-2013&group=45&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-01-2013&group=45&gblog=2 Sun, 06 Jan 2013 10:56:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-01-2013&group=45&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-01-2013&group=45&gblog=1 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[it's all that matters]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-01-2013&group=45&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-01-2013&group=45&gblog=1 Fri, 04 Jan 2013 7:18:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-10-2012&group=42&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-10-2012&group=42&gblog=9 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[merit of selecting]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-10-2012&group=42&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-10-2012&group=42&gblog=9 Sun, 07 Oct 2012 9:54:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=8 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[i'll always know]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=8 Fri, 05 Oct 2012 23:48:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=7 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[exchange delay]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=7 Fri, 05 Oct 2012 13:05:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=6 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[whisper]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=6 Fri, 05 Oct 2012 12:22:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2012&group=42&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2012&group=42&gblog=4 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[l wish l might]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2012&group=42&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2012&group=42&gblog=4 Mon, 01 Oct 2012 6:20:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-09-2012&group=42&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-09-2012&group=42&gblog=3 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[dedicated trip]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-09-2012&group=42&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-09-2012&group=42&gblog=3 Fri, 14 Sep 2012 5:52:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2012&group=42&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2012&group=42&gblog=2 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[sky of love]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2012&group=42&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2012&group=42&gblog=2 Tue, 11 Sep 2012 11:19:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2012&group=42&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2012&group=42&gblog=1 http://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[retreat after]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2012&group=42&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2012&group=42&gblog=1 Tue, 11 Sep 2012 4:59:14 +0700