พุดถวา https://napas.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-04-2017&group=55&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-04-2017&group=55&gblog=16 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[at the seat of feeling]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-04-2017&group=55&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-04-2017&group=55&gblog=16 Sat, 01 Apr 2017 1:01:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2017&group=55&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2017&group=55&gblog=15 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[bite-size pleasures]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2017&group=55&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2017&group=55&gblog=15 Wed, 22 Mar 2017 10:33:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-03-2017&group=55&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-03-2017&group=55&gblog=14 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[first day of spring]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-03-2017&group=55&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-03-2017&group=55&gblog=14 Tue, 21 Mar 2017 0:11:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-03-2017&group=55&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-03-2017&group=55&gblog=12 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[floral feels!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-03-2017&group=55&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-03-2017&group=55&gblog=12 Tue, 14 Mar 2017 2:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-03-2017&group=55&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-03-2017&group=55&gblog=11 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[an unexpected change in plans]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-03-2017&group=55&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-03-2017&group=55&gblog=11 Mon, 13 Mar 2017 15:35:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2017&group=55&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2017&group=55&gblog=10 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[once petal falls]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2017&group=55&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2017&group=55&gblog=10 Sat, 04 Mar 2017 14:51:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2016&group=53&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2016&group=53&gblog=24 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำรวจเมืองฝรั่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2016&group=53&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2016&group=53&gblog=24 Sun, 23 Oct 2016 21:01:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-08-2016&group=53&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-08-2016&group=53&gblog=23 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[แก๊สโซฮัก...รักเต็มถัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-08-2016&group=53&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-08-2016&group=53&gblog=23 Mon, 15 Aug 2016 12:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-08-2016&group=53&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-08-2016&group=53&gblog=22 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[drive like your kids live here]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-08-2016&group=53&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-08-2016&group=53&gblog=22 Thu, 04 Aug 2016 10:26:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2016&group=53&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2016&group=53&gblog=21 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะเธอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2016&group=53&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2016&group=53&gblog=21 Sun, 26 Jun 2016 12:36:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2016&group=53&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2016&group=53&gblog=20 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2016&group=53&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2016&group=53&gblog=20 Mon, 15 Feb 2016 12:37:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-01-2016&group=53&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-01-2016&group=53&gblog=19 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[random acts of kindness]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-01-2016&group=53&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-01-2016&group=53&gblog=19 Fri, 08 Jan 2016 21:53:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2016&group=53&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2016&group=53&gblog=18 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a message in a bottle!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2016&group=53&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2016&group=53&gblog=18 Thu, 07 Jan 2016 7:43:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2016&group=53&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2016&group=53&gblog=17 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ticket to heaven]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2016&group=53&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2016&group=53&gblog=17 Sun, 03 Jan 2016 11:11:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2016&group=53&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2016&group=53&gblog=16 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[flower can't grow without water]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2016&group=53&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2016&group=53&gblog=16 Sat, 02 Jan 2016 12:03:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2016&group=53&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2016&group=53&gblog=15 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[real simple]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2016&group=53&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2016&group=53&gblog=15 Fri, 01 Jan 2016 14:53:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-12-2015&group=53&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-12-2015&group=53&gblog=14 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[with the borrowed seat]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-12-2015&group=53&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-12-2015&group=53&gblog=14 Thu, 31 Dec 2015 15:08:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-12-2015&group=53&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-12-2015&group=53&gblog=13 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[make a realistic plan]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-12-2015&group=53&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-12-2015&group=53&gblog=13 Tue, 29 Dec 2015 7:56:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-12-2015&group=53&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-12-2015&group=53&gblog=12 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[journey with him wasn't over]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-12-2015&group=53&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-12-2015&group=53&gblog=12 Sat, 26 Dec 2015 12:29:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-12-2015&group=53&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-12-2015&group=53&gblog=11 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[when it was finally over]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-12-2015&group=53&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-12-2015&group=53&gblog=11 Fri, 25 Dec 2015 11:26:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-12-2015&group=53&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-12-2015&group=53&gblog=10 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a little bit more delicious]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-12-2015&group=53&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-12-2015&group=53&gblog=10 Thu, 24 Dec 2015 12:38:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2015&group=51&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2015&group=51&gblog=34 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[one stem tuberose]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2015&group=51&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2015&group=51&gblog=34 Tue, 01 Dec 2015 3:33:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2015&group=51&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2015&group=51&gblog=33 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[bunch up my knuckles]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2015&group=51&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2015&group=51&gblog=33 Sun, 29 Nov 2015 6:38:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-11-2015&group=51&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-11-2015&group=51&gblog=32 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[11.13.15]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-11-2015&group=51&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-11-2015&group=51&gblog=32 Sat, 14 Nov 2015 5:57:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-10-2015&group=51&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-10-2015&group=51&gblog=31 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[home improvement [1]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-10-2015&group=51&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-10-2015&group=51&gblog=31 Tue, 13 Oct 2015 5:31:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-10-2015&group=51&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-10-2015&group=51&gblog=30 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[...ก็ต้องใช้กรรมในชาตินี้แหละ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-10-2015&group=51&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-10-2015&group=51&gblog=30 Fri, 09 Oct 2015 13:42:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-10-2015&group=51&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-10-2015&group=51&gblog=29 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการหลังดูซีรี่ส์เกาหลีเรื่องหนึ่ง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-10-2015&group=51&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-10-2015&group=51&gblog=29 Sun, 04 Oct 2015 10:11:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-10-2015&group=51&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-10-2015&group=51&gblog=28 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[จักรยานคันนั้น, ฉันไม่เห็นวันนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-10-2015&group=51&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-10-2015&group=51&gblog=28 Sat, 03 Oct 2015 10:16:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2015&group=51&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2015&group=51&gblog=27 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[only 90 days left]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2015&group=51&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2015&group=51&gblog=27 Thu, 01 Oct 2015 2:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-09-2015&group=51&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-09-2015&group=51&gblog=26 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[the stems stood tall]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-09-2015&group=51&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-09-2015&group=51&gblog=26 Tue, 22 Sep 2015 12:02:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-09-2015&group=51&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-09-2015&group=51&gblog=25 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[no 'personal' space]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-09-2015&group=51&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-09-2015&group=51&gblog=25 Mon, 21 Sep 2015 12:35:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-09-2015&group=51&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-09-2015&group=51&gblog=24 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[don't break the chain]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-09-2015&group=51&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-09-2015&group=51&gblog=24 Sat, 19 Sep 2015 4:31:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-09-2015&group=51&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-09-2015&group=51&gblog=23 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[acquit myself]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-09-2015&group=51&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-09-2015&group=51&gblog=23 Sun, 06 Sep 2015 13:04:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-08-2015&group=51&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-08-2015&group=51&gblog=22 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[the sky wasn’t big enough ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-08-2015&group=51&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-08-2015&group=51&gblog=22 Sat, 29 Aug 2015 9:57:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-08-2015&group=51&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-08-2015&group=51&gblog=21 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[while i am looking down]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-08-2015&group=51&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-08-2015&group=51&gblog=21 Tue, 25 Aug 2015 2:55:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-08-2015&group=51&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-08-2015&group=51&gblog=20 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[its smell and its color]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-08-2015&group=51&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-08-2015&group=51&gblog=20 Mon, 24 Aug 2015 9:48:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2015&group=51&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2015&group=51&gblog=19 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[was pure pleasure]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2015&group=51&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2015&group=51&gblog=19 Sun, 23 Aug 2015 8:57:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2015&group=51&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2015&group=51&gblog=18 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[flowers grow without water]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2015&group=51&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2015&group=51&gblog=18 Sun, 23 Aug 2015 6:39:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-08-2015&group=51&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-08-2015&group=51&gblog=17 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บไว้คิด [หลังอุบัติเหตุชนท้าย]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-08-2015&group=51&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-08-2015&group=51&gblog=17 Tue, 18 Aug 2015 8:30:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-08-2015&group=51&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-08-2015&group=51&gblog=16 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[don't let weeds cast a shadow]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-08-2015&group=51&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-08-2015&group=51&gblog=16 Fri, 14 Aug 2015 8:38:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-07-2015&group=51&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-07-2015&group=51&gblog=15 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[when it rains it pours!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-07-2015&group=51&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-07-2015&group=51&gblog=15 Wed, 01 Jul 2015 21:06:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-06-2015&group=51&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-06-2015&group=51&gblog=14 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[was in bud only yesterday]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-06-2015&group=51&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-06-2015&group=51&gblog=14 Tue, 02 Jun 2015 9:28:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-05-2015&group=51&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-05-2015&group=51&gblog=13 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-05-2015&group=51&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-05-2015&group=51&gblog=13 Fri, 29 May 2015 0:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-05-2015&group=51&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-05-2015&group=51&gblog=12 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าฉันคิดถึง และยังคิดถึง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-05-2015&group=51&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-05-2015&group=51&gblog=12 Thu, 21 May 2015 0:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-05-2015&group=51&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-05-2015&group=51&gblog=11 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[don't be ashamed to weep]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-05-2015&group=51&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-05-2015&group=51&gblog=11 Wed, 06 May 2015 1:25:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-04-2015&group=51&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-04-2015&group=51&gblog=10 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[my destiny stem]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-04-2015&group=51&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-04-2015&group=51&gblog=10 Thu, 23 Apr 2015 10:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2014&group=48&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2014&group=48&gblog=75 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[what a lovely thing]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2014&group=48&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2014&group=48&gblog=75 Mon, 01 Dec 2014 13:50:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2014&group=48&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2014&group=48&gblog=74 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[N ✿ N]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2014&group=48&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-12-2014&group=48&gblog=74 Mon, 01 Dec 2014 7:00:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-11-2014&group=48&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-11-2014&group=48&gblog=73 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[all things are all really necessary]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-11-2014&group=48&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-11-2014&group=48&gblog=73 Thu, 27 Nov 2014 9:49:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-11-2014&group=48&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-11-2014&group=48&gblog=72 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a weed is an unloved flower]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-11-2014&group=48&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-11-2014&group=48&gblog=72 Tue, 25 Nov 2014 4:40:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-10-2014&group=48&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-10-2014&group=48&gblog=70 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[mild annoyance]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-10-2014&group=48&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-10-2014&group=48&gblog=70 Wed, 08 Oct 2014 7:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-10-2014&group=48&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-10-2014&group=48&gblog=69 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[not capable of controlling]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-10-2014&group=48&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-10-2014&group=48&gblog=69 Tue, 07 Oct 2014 1:42:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-10-2014&group=48&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-10-2014&group=48&gblog=68 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[finally]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-10-2014&group=48&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-10-2014&group=48&gblog=68 Thu, 02 Oct 2014 8:19:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-09-2014&group=48&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-09-2014&group=48&gblog=67 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[yesterday's lottery ticket]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-09-2014&group=48&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-09-2014&group=48&gblog=67 Sun, 28 Sep 2014 12:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-09-2014&group=48&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-09-2014&group=48&gblog=66 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[one month and a day]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-09-2014&group=48&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-09-2014&group=48&gblog=66 Fri, 26 Sep 2014 1:26:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2014&group=48&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2014&group=48&gblog=64 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[and i was born with a butterfly]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2014&group=48&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-08-2014&group=48&gblog=64 Sat, 23 Aug 2014 4:06:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-08-2014&group=48&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-08-2014&group=48&gblog=62 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[things in common]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-08-2014&group=48&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-08-2014&group=48&gblog=62 Fri, 22 Aug 2014 4:21:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-08-2014&group=48&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-08-2014&group=48&gblog=61 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[happy national lemonade day!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-08-2014&group=48&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-08-2014&group=48&gblog=61 Thu, 21 Aug 2014 6:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-08-2014&group=48&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-08-2014&group=48&gblog=60 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[มันเป็นของเธอรู้ไหม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-08-2014&group=48&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-08-2014&group=48&gblog=60 Tue, 19 Aug 2014 2:10:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-08-2014&group=48&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-08-2014&group=48&gblog=59 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[doppio in espresso]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-08-2014&group=48&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-08-2014&group=48&gblog=59 Thu, 07 Aug 2014 13:59:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-07-2014&group=48&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-07-2014&group=48&gblog=58 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[keep it inside]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-07-2014&group=48&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-07-2014&group=48&gblog=58 Tue, 22 Jul 2014 15:23:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-07-2014&group=48&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-07-2014&group=48&gblog=57 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[833.934]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-07-2014&group=48&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-07-2014&group=48&gblog=57 Tue, 08 Jul 2014 18:33:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2014&group=48&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2014&group=48&gblog=56 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[simply note]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2014&group=48&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2014&group=48&gblog=56 Thu, 26 Jun 2014 0:59:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-06-2014&group=48&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-06-2014&group=48&gblog=55 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกลมหายใจมีบาดแผล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-06-2014&group=48&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-06-2014&group=48&gblog=55 Wed, 04 Jun 2014 0:20:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-05-2014&group=48&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-05-2014&group=48&gblog=54 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[all others are really necessary]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-05-2014&group=48&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-05-2014&group=48&gblog=54 Mon, 19 May 2014 7:34:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-05-2014&group=48&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-05-2014&group=48&gblog=53 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[sailing to the sky ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-05-2014&group=48&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-05-2014&group=48&gblog=53 Tue, 13 May 2014 6:15:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-05-2014&group=48&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-05-2014&group=48&gblog=52 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[it's hump day!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-05-2014&group=48&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-05-2014&group=48&gblog=52 Thu, 08 May 2014 7:01:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-05-2014&group=48&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-05-2014&group=48&gblog=51 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[at the same time]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-05-2014&group=48&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-05-2014&group=48&gblog=51 Wed, 07 May 2014 9:11:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-05-2014&group=48&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-05-2014&group=48&gblog=50 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[from time to time ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-05-2014&group=48&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-05-2014&group=48&gblog=50 Mon, 05 May 2014 3:16:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-05-2014&group=48&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-05-2014&group=48&gblog=49 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[so shocked and so pleased!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-05-2014&group=48&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-05-2014&group=48&gblog=49 Sun, 04 May 2014 6:51:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-05-2014&group=48&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-05-2014&group=48&gblog=47 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[was happiest to be alone]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-05-2014&group=48&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-05-2014&group=48&gblog=47 Fri, 02 May 2014 10:15:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-05-2014&group=48&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-05-2014&group=48&gblog=46 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[hovering over flowers]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-05-2014&group=48&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-05-2014&group=48&gblog=46 Thu, 01 May 2014 9:29:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-04-2014&group=48&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-04-2014&group=48&gblog=45 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[in the second instance]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-04-2014&group=48&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-04-2014&group=48&gblog=45 Tue, 29 Apr 2014 7:41:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-04-2014&group=48&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-04-2014&group=48&gblog=44 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[currently trying to grow]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-04-2014&group=48&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-04-2014&group=48&gblog=44 Thu, 24 Apr 2014 8:18:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-04-2014&group=48&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-04-2014&group=48&gblog=43 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[just want to look over the rooftop!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-04-2014&group=48&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-04-2014&group=48&gblog=43 Tue, 22 Apr 2014 7:44:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-04-2014&group=48&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-04-2014&group=48&gblog=42 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[this rose is an extra ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-04-2014&group=48&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-04-2014&group=48&gblog=42 Sun, 20 Apr 2014 12:33:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-04-2014&group=48&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-04-2014&group=48&gblog=41 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[when it does ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-04-2014&group=48&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-04-2014&group=48&gblog=41 Sat, 19 Apr 2014 8:11:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-04-2014&group=48&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-04-2014&group=48&gblog=40 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[an embellishment of life]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-04-2014&group=48&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-04-2014&group=48&gblog=40 Fri, 04 Apr 2014 19:36:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-04-2014&group=48&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-04-2014&group=48&gblog=39 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[immense were abundant]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-04-2014&group=48&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-04-2014&group=48&gblog=39 Thu, 03 Apr 2014 9:49:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2014&group=48&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2014&group=48&gblog=38 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[alright, good night!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2014&group=48&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2014&group=48&gblog=38 Tue, 25 Mar 2014 11:43:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-03-2014&group=48&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-03-2014&group=48&gblog=37 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[such things! ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-03-2014&group=48&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-03-2014&group=48&gblog=37 Mon, 24 Mar 2014 2:43:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2014&group=48&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2014&group=48&gblog=36 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a sign behind a window]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2014&group=48&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2014&group=48&gblog=36 Sat, 22 Mar 2014 9:32:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-03-2014&group=48&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-03-2014&group=48&gblog=35 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[its happening! 4.7]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-03-2014&group=48&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-03-2014&group=48&gblog=35 Mon, 17 Mar 2014 21:56:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2014&group=48&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2014&group=48&gblog=34 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[do you remember]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2014&group=48&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2014&group=48&gblog=34 Sat, 15 Mar 2014 11:14:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2014&group=48&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2014&group=48&gblog=33 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[have not much to hope]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2014&group=48&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2014&group=48&gblog=33 Tue, 04 Mar 2014 5:46:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-03-2014&group=48&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-03-2014&group=48&gblog=32 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[little enchanted stratagem]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-03-2014&group=48&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-03-2014&group=48&gblog=32 Mon, 03 Mar 2014 7:56:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-03-2014&group=48&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-03-2014&group=48&gblog=31 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[nothing in deduction]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-03-2014&group=48&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-03-2014&group=48&gblog=31 Sun, 02 Mar 2014 9:04:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2014&group=48&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2014&group=48&gblog=30 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[for our existence]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2014&group=48&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2014&group=48&gblog=30 Sat, 01 Mar 2014 9:04:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-02-2014&group=48&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-02-2014&group=48&gblog=28 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[was so inconsistent!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-02-2014&group=48&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-02-2014&group=48&gblog=28 Wed, 26 Feb 2014 12:47:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-02-2014&group=48&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-02-2014&group=48&gblog=27 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[it's not in astonishment]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-02-2014&group=48&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-02-2014&group=48&gblog=27 Tue, 25 Feb 2014 8:52:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-02-2014&group=48&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-02-2014&group=48&gblog=26 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a line slips from a drawer]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-02-2014&group=48&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-02-2014&group=48&gblog=26 Sat, 22 Feb 2014 2:02:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-02-2014&group=48&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-02-2014&group=48&gblog=25 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[signifies nothing else]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-02-2014&group=48&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-02-2014&group=48&gblog=25 Fri, 21 Feb 2014 9:22:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-02-2014&group=48&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-02-2014&group=48&gblog=24 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[there must be sunlight also]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-02-2014&group=48&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-02-2014&group=48&gblog=24 Wed, 19 Feb 2014 5:55:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-02-2014&group=48&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-02-2014&group=48&gblog=23 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a 100 flowers & not pick one]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-02-2014&group=48&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-02-2014&group=48&gblog=23 Mon, 17 Feb 2014 9:35:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-02-2014&group=48&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-02-2014&group=48&gblog=22 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[fragrance & radiance over me]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-02-2014&group=48&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-02-2014&group=48&gblog=22 Sun, 16 Feb 2014 14:02:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2014&group=48&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2014&group=48&gblog=21 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA['behave' very well ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2014&group=48&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2014&group=48&gblog=21 Sat, 15 Feb 2014 7:35:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-02-2014&group=48&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-02-2014&group=48&gblog=20 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[wounded heart will heal in time]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-02-2014&group=48&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-02-2014&group=48&gblog=20 Sat, 08 Feb 2014 9:52:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-02-2014&group=48&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-02-2014&group=48&gblog=19 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[sealed inside]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-02-2014&group=48&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-02-2014&group=48&gblog=19 Fri, 07 Feb 2014 2:10:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-02-2014&group=48&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-02-2014&group=48&gblog=18 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[all the affection that lay behind ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-02-2014&group=48&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-02-2014&group=48&gblog=18 Thu, 06 Feb 2014 5:45:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-02-2014&group=48&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-02-2014&group=48&gblog=17 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[behind a friendly sign ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-02-2014&group=48&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-02-2014&group=48&gblog=17 Wed, 05 Feb 2014 12:18:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-02-2014&group=48&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-02-2014&group=48&gblog=16 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[on the pavement]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-02-2014&group=48&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-02-2014&group=48&gblog=16 Tue, 04 Feb 2014 14:11:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-02-2014&group=48&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-02-2014&group=48&gblog=15 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[poor little stratagems]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-02-2014&group=48&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-02-2014&group=48&gblog=15 Mon, 03 Feb 2014 8:06:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-02-2014&group=48&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-02-2014&group=48&gblog=14 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[down in astonishment]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-02-2014&group=48&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-02-2014&group=48&gblog=14 Sun, 02 Feb 2014 11:16:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-02-2014&group=48&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-02-2014&group=48&gblog=13 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[where the wild flower blows]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-02-2014&group=48&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-02-2014&group=48&gblog=13 Sat, 01 Feb 2014 7:15:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-01-2014&group=48&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-01-2014&group=48&gblog=12 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[in a gesture of distance]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-01-2014&group=48&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=31-01-2014&group=48&gblog=12 Fri, 31 Jan 2014 7:06:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2014&group=48&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2014&group=48&gblog=11 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[once it collapsed]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2014&group=48&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2014&group=48&gblog=11 Thu, 30 Jan 2014 12:38:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2014&group=48&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2014&group=48&gblog=10 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[sailing into a keen plan]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2014&group=48&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2014&group=48&gblog=10 Mon, 27 Jan 2014 12:04:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2013&group=45&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2013&group=45&gblog=69 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[every now and again]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2013&group=45&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=02-01-2013&group=45&gblog=69 Wed, 02 Jan 2013 6:35:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2013&group=45&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2013&group=45&gblog=68 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[they do not perceive it]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2013&group=45&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2013&group=45&gblog=68 Wed, 18 Dec 2013 12:34:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-12-2013&group=45&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-12-2013&group=45&gblog=67 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[to reach our full potential]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-12-2013&group=45&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-12-2013&group=45&gblog=67 Tue, 10 Dec 2013 7:06:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2013&group=45&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2013&group=45&gblog=66 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[here, there and everywhere]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2013&group=45&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-11-2013&group=45&gblog=66 Fri, 29 Nov 2013 5:35:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-11-2013&group=45&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-11-2013&group=45&gblog=65 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[sitting on a fire escape]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-11-2013&group=45&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-11-2013&group=45&gblog=65 Tue, 12 Nov 2013 10:21:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-11-2013&group=45&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-11-2013&group=45&gblog=64 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a lease from nature]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-11-2013&group=45&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-11-2013&group=45&gblog=64 Sun, 10 Nov 2013 3:11:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-11-2013&group=45&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-11-2013&group=45&gblog=63 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[nestled between mind]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-11-2013&group=45&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-11-2013&group=45&gblog=63 Thu, 07 Nov 2013 23:56:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2013&group=45&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2013&group=45&gblog=61 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[i'm an introvert]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2013&group=45&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2013&group=45&gblog=61 Tue, 01 Oct 2013 10:09:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-09-2013&group=45&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-09-2013&group=45&gblog=60 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[under certain conditions]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-09-2013&group=45&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-09-2013&group=45&gblog=60 Fri, 27 Sep 2013 11:43:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-09-2013&group=45&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-09-2013&group=45&gblog=59 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[not always in the ways u think]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-09-2013&group=45&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-09-2013&group=45&gblog=59 Tue, 24 Sep 2013 13:55:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-09-2013&group=45&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-09-2013&group=45&gblog=58 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[it's made me conceited]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-09-2013&group=45&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-09-2013&group=45&gblog=58 Tue, 17 Sep 2013 13:30:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-09-2013&group=45&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-09-2013&group=45&gblog=57 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[nothing ever ran quite straight]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-09-2013&group=45&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-09-2013&group=45&gblog=57 Mon, 16 Sep 2013 13:09:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-09-2013&group=45&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-09-2013&group=45&gblog=56 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[not in exquisite day]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-09-2013&group=45&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-09-2013&group=45&gblog=56 Fri, 13 Sep 2013 0:26:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2013&group=45&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2013&group=45&gblog=55 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[has no fixed plans]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2013&group=45&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2013&group=45&gblog=55 Wed, 11 Sep 2013 23:35:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-07-2013&group=45&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-07-2013&group=45&gblog=54 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[plan in advance]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-07-2013&group=45&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-07-2013&group=45&gblog=54 Fri, 26 Jul 2013 2:10:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-07-2013&group=45&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-07-2013&group=45&gblog=53 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[this too shall pass]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-07-2013&group=45&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-07-2013&group=45&gblog=53 Thu, 25 Jul 2013 9:09:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-07-2013&group=45&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-07-2013&group=45&gblog=52 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[on weekend mornings]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-07-2013&group=45&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-07-2013&group=45&gblog=52 Mon, 15 Jul 2013 5:24:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-07-2013&group=45&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-07-2013&group=45&gblog=51 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[what the answer will be]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-07-2013&group=45&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-07-2013&group=45&gblog=51 Sat, 13 Jul 2013 13:21:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-07-2013&group=45&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-07-2013&group=45&gblog=50 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[so much uncertainty]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-07-2013&group=45&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-07-2013&group=45&gblog=50 Wed, 10 Jul 2013 13:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-07-2013&group=45&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-07-2013&group=45&gblog=49 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[tango and then stopped]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-07-2013&group=45&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-07-2013&group=45&gblog=49 Tue, 09 Jul 2013 13:29:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-07-2013&group=45&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-07-2013&group=45&gblog=48 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[one before our move ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-07-2013&group=45&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=08-07-2013&group=45&gblog=48 Mon, 08 Jul 2013 14:07:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-07-2013&group=45&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-07-2013&group=45&gblog=47 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[dream list of things]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-07-2013&group=45&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-07-2013&group=45&gblog=47 Sun, 07 Jul 2013 13:19:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-06-2013&group=45&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-06-2013&group=45&gblog=46 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[perceived view]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-06-2013&group=45&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=29-06-2013&group=45&gblog=46 Sat, 29 Jun 2013 5:59:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2013&group=45&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2013&group=45&gblog=45 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[terrible of perfectionism]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2013&group=45&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-06-2013&group=45&gblog=45 Wed, 26 Jun 2013 10:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-06-2013&group=45&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-06-2013&group=45&gblog=44 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[nothing either good or bad]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-06-2013&group=45&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-06-2013&group=45&gblog=44 Tue, 25 Jun 2013 12:08:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-06-2013&group=45&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-06-2013&group=45&gblog=43 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[nobody get left behind ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-06-2013&group=45&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-06-2013&group=45&gblog=43 Mon, 24 Jun 2013 5:05:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2013&group=45&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2013&group=45&gblog=42 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[simple chores of life]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2013&group=45&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2013&group=45&gblog=42 Sun, 26 May 2013 11:33:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2013&group=45&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2013&group=45&gblog=41 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[prejudices acquired]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2013&group=45&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-05-2013&group=45&gblog=41 Sun, 26 May 2013 3:29:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-05-2013&group=45&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-05-2013&group=45&gblog=40 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[hanging head out the window]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-05-2013&group=45&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-05-2013&group=45&gblog=40 Thu, 16 May 2013 11:28:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-05-2013&group=45&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-05-2013&group=45&gblog=39 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[we become what we do]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-05-2013&group=45&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-05-2013&group=45&gblog=39 Tue, 14 May 2013 12:06:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-04-2013&group=45&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-04-2013&group=45&gblog=38 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[attempts to get it right]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-04-2013&group=45&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-04-2013&group=45&gblog=38 Sat, 20 Apr 2013 4:55:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-04-2013&group=45&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-04-2013&group=45&gblog=37 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[absolutely frank with myself]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-04-2013&group=45&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-04-2013&group=45&gblog=37 Fri, 19 Apr 2013 5:02:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-04-2013&group=45&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-04-2013&group=45&gblog=36 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[to reach that goal]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-04-2013&group=45&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-04-2013&group=45&gblog=36 Tue, 16 Apr 2013 0:50:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-04-2013&group=45&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-04-2013&group=45&gblog=35 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[complete delusion]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-04-2013&group=45&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-04-2013&group=45&gblog=35 Fri, 12 Apr 2013 6:05:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-04-2013&group=45&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-04-2013&group=45&gblog=34 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[health professional near me]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-04-2013&group=45&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-04-2013&group=45&gblog=34 Tue, 09 Apr 2013 21:01:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-03-2013&group=45&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-03-2013&group=45&gblog=33 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[a light from within]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-03-2013&group=45&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=28-03-2013&group=45&gblog=33 Thu, 28 Mar 2013 11:09:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-03-2013&group=45&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-03-2013&group=45&gblog=32 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[an unlimited variety of ways]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-03-2013&group=45&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-03-2013&group=45&gblog=32 Wed, 27 Mar 2013 1:43:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-03-2013&group=45&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-03-2013&group=45&gblog=31 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[the passion that i showed ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-03-2013&group=45&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=26-03-2013&group=45&gblog=31 Tue, 26 Mar 2013 8:32:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2013&group=45&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2013&group=45&gblog=30 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[single factor in this life]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2013&group=45&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-03-2013&group=45&gblog=30 Mon, 25 Mar 2013 11:53:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-03-2013&group=45&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-03-2013&group=45&gblog=29 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[in a loving heart ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-03-2013&group=45&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-03-2013&group=45&gblog=29 Sun, 24 Mar 2013 11:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2013&group=45&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2013&group=45&gblog=28 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[not everyone sees it]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2013&group=45&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-03-2013&group=45&gblog=28 Fri, 22 Mar 2013 10:18:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-03-2013&group=45&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-03-2013&group=45&gblog=27 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[be the world to one]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-03-2013&group=45&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-03-2013&group=45&gblog=27 Thu, 21 Mar 2013 3:06:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-03-2013&group=45&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-03-2013&group=45&gblog=26 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[at least one is pleased]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-03-2013&group=45&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-03-2013&group=45&gblog=26 Mon, 18 Mar 2013 8:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-03-2013&group=45&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-03-2013&group=45&gblog=25 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[undisclosed desires]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-03-2013&group=45&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-03-2013&group=45&gblog=25 Sun, 17 Mar 2013 10:24:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-03-2013&group=45&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-03-2013&group=45&gblog=24 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[to sit down and listen]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-03-2013&group=45&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-03-2013&group=45&gblog=24 Sat, 16 Mar 2013 12:39:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2013&group=45&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2013&group=45&gblog=23 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[greater than the pain]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2013&group=45&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-03-2013&group=45&gblog=23 Fri, 15 Mar 2013 12:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-03-2013&group=45&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-03-2013&group=45&gblog=22 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงเกโย .. (และแอบติ่งช้าง)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-03-2013&group=45&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-03-2013&group=45&gblog=22 Thu, 14 Mar 2013 4:50:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-03-2013&group=45&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-03-2013&group=45&gblog=21 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[anonymous กล่าวว่า..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-03-2013&group=45&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-03-2013&group=45&gblog=21 Thu, 07 Mar 2013 15:45:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-03-2013&group=45&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-03-2013&group=45&gblog=20 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[beware of small leak ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-03-2013&group=45&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-03-2013&group=45&gblog=20 Wed, 06 Mar 2013 0:50:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-03-2013&group=45&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-03-2013&group=45&gblog=19 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[way to live life completely]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-03-2013&group=45&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-03-2013&group=45&gblog=19 Tue, 05 Mar 2013 8:58:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2013&group=45&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2013&group=45&gblog=18 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[as we grow old]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2013&group=45&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-03-2013&group=45&gblog=18 Mon, 04 Mar 2013 22:27:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2013&group=45&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2013&group=45&gblog=17 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[found beauty in unusual things]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2013&group=45&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2013&group=45&gblog=17 Fri, 01 Mar 2013 23:45:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2013&group=45&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2013&group=45&gblog=16 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[always do what interests you]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2013&group=45&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-03-2013&group=45&gblog=16 Fri, 01 Mar 2013 0:42:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-01-2013&group=45&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-01-2013&group=45&gblog=15 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[soothe the soul]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-01-2013&group=45&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-01-2013&group=45&gblog=15 Thu, 24 Jan 2013 13:28:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2013&group=45&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2013&group=45&gblog=14 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[keep my opinions to myself ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2013&group=45&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2013&group=45&gblog=14 Wed, 23 Jan 2013 5:40:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-01-2013&group=45&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-01-2013&group=45&gblog=13 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[มณีนาคสวาท [spoil]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-01-2013&group=45&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-01-2013&group=45&gblog=13 Tue, 22 Jan 2013 22:28:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-01-2013&group=45&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-01-2013&group=45&gblog=12 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[spread the good word :: 21582]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-01-2013&group=45&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-01-2013&group=45&gblog=12 Mon, 21 Jan 2013 4:58:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2013&group=45&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2013&group=45&gblog=11 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[feed a cat, make a friend]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2013&group=45&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2013&group=45&gblog=11 Sat, 19 Jan 2013 9:22:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-01-2013&group=45&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-01-2013&group=45&gblog=10 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[find a way]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-01-2013&group=45&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-01-2013&group=45&gblog=10 Fri, 18 Jan 2013 11:40:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-10-2012&group=42&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-10-2012&group=42&gblog=27 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[without a trace]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-10-2012&group=42&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=25-10-2012&group=42&gblog=27 Thu, 25 Oct 2012 23:10:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-10-2012&group=42&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-10-2012&group=42&gblog=26 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[in my favorite shade]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-10-2012&group=42&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=24-10-2012&group=42&gblog=26 Wed, 24 Oct 2012 7:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2012&group=42&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2012&group=42&gblog=25 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[though it feels the same now]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2012&group=42&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-10-2012&group=42&gblog=25 Tue, 23 Oct 2012 6:08:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-10-2012&group=42&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-10-2012&group=42&gblog=24 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[what i've got to face]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-10-2012&group=42&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-10-2012&group=42&gblog=24 Sun, 21 Oct 2012 9:44:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2012&group=42&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2012&group=42&gblog=23 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[unforeseen circumstances]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2012&group=42&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2012&group=42&gblog=23 Sat, 20 Oct 2012 13:23:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-10-2012&group=42&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-10-2012&group=42&gblog=22 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[สาบานนะว่านายเป็นผี!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-10-2012&group=42&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-10-2012&group=42&gblog=22 Fri, 19 Oct 2012 12:00:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-10-2012&group=42&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-10-2012&group=42&gblog=21 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[men on the roof]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-10-2012&group=42&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-10-2012&group=42&gblog=21 Thu, 18 Oct 2012 23:57:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2012&group=42&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2012&group=42&gblog=20 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[an enchanted evening]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2012&group=42&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2012&group=42&gblog=20 Wed, 17 Oct 2012 13:04:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2012&group=42&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2012&group=42&gblog=19 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[inner peace for busy me]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2012&group=42&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2012&group=42&gblog=19 Wed, 17 Oct 2012 5:02:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-10-2012&group=42&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-10-2012&group=42&gblog=18 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[aroma is gone]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-10-2012&group=42&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-10-2012&group=42&gblog=18 Tue, 16 Oct 2012 11:00:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-10-2012&group=42&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-10-2012&group=42&gblog=17 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[lazy sunday]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-10-2012&group=42&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-10-2012&group=42&gblog=17 Mon, 15 Oct 2012 12:10:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-10-2012&group=42&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-10-2012&group=42&gblog=16 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[be quiet]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-10-2012&group=42&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-10-2012&group=42&gblog=16 Sun, 14 Oct 2012 10:58:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-10-2012&group=42&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-10-2012&group=42&gblog=15 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[above all]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-10-2012&group=42&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-10-2012&group=42&gblog=15 Sat, 13 Oct 2012 12:44:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-10-2012&group=42&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-10-2012&group=42&gblog=14 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[intricate handling]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-10-2012&group=42&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-10-2012&group=42&gblog=14 Fri, 12 Oct 2012 4:20:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-10-2012&group=42&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-10-2012&group=42&gblog=13 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[improbable intersect]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-10-2012&group=42&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-10-2012&group=42&gblog=13 Thu, 11 Oct 2012 11:24:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-10-2012&group=42&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-10-2012&group=42&gblog=12 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[move in alternate direction ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-10-2012&group=42&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-10-2012&group=42&gblog=12 Wed, 10 Oct 2012 2:22:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-10-2012&group=42&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-10-2012&group=42&gblog=11 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[the best time we had shared]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-10-2012&group=42&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-10-2012&group=42&gblog=11 Tue, 09 Oct 2012 12:11:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2017&group=56&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2017&group=56&gblog=5 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุลาแล้ว ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2017&group=56&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2017&group=56&gblog=5 Sun, 01 Oct 2017 11:45:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-09-2017&group=56&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-09-2017&group=56&gblog=4 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[häagen-dazs แท่งนั้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-09-2017&group=56&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-09-2017&group=56&gblog=4 Sat, 09 Sep 2017 22:02:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-09-2017&group=56&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-09-2017&group=56&gblog=3 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[moment of thanks 3 times]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-09-2017&group=56&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-09-2017&group=56&gblog=3 Mon, 04 Sep 2017 21:35:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-09-2017&group=56&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-09-2017&group=56&gblog=2 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ไฟป่าเมื่อวาน วันนี้ และคงพรุ่งนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-09-2017&group=56&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-09-2017&group=56&gblog=2 Sun, 03 Sep 2017 14:04:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-09-2017&group=56&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-09-2017&group=56&gblog=1 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[121 วันที่เหลือ - --]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-09-2017&group=56&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-09-2017&group=56&gblog=1 Fri, 01 Sep 2017 6:15:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-03-2017&group=55&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-03-2017&group=55&gblog=9 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้โปรดอย่าหายไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-03-2017&group=55&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-03-2017&group=55&gblog=9 Fri, 03 Mar 2017 23:40:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-02-2017&group=55&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-02-2017&group=55&gblog=7 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[letter travel through time!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-02-2017&group=55&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-02-2017&group=55&gblog=7 Sat, 18 Feb 2017 15:59:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2017&group=55&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2017&group=55&gblog=6 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[cutting the gordian knot]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2017&group=55&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2017&group=55&gblog=6 Wed, 15 Feb 2017 13:07:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-02-2017&group=55&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-02-2017&group=55&gblog=5 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[จาก libra สู่ virgo]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-02-2017&group=55&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-02-2017&group=55&gblog=5 Fri, 10 Feb 2017 11:29:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2017&group=55&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2017&group=55&gblog=4 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[clouds come floating into my life]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2017&group=55&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-01-2017&group=55&gblog=4 Fri, 27 Jan 2017 9:39:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-01-2017&group=55&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-01-2017&group=55&gblog=3 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[มิใช่เพียงการเดินทาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-01-2017&group=55&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-01-2017&group=55&gblog=3 Fri, 20 Jan 2017 3:43:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-01-2017&group=55&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-01-2017&group=55&gblog=2 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[the world we live in today]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-01-2017&group=55&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-01-2017&group=55&gblog=2 Wed, 04 Jan 2017 21:29:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2017&group=55&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2017&group=55&gblog=1 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[พรปีใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2017&group=55&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2017&group=55&gblog=1 Sun, 01 Jan 2017 19:33:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-12-2016&group=54&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-12-2016&group=54&gblog=7 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันจะฝันถึงเธอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-12-2016&group=54&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=27-12-2016&group=54&gblog=7 Tue, 27 Dec 2016 21:31:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-10-2016&group=54&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-10-2016&group=54&gblog=6 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ข้างกัน .. เสมอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-10-2016&group=54&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-10-2016&group=54&gblog=6 Sat, 22 Oct 2016 4:12:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2016&group=54&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2016&group=54&gblog=5 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณ .. ดาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2016&group=54&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-10-2016&group=54&gblog=5 Thu, 20 Oct 2016 6:01:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2016&group=54&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2016&group=54&gblog=4 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[strange loneliness]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2016&group=54&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-10-2016&group=54&gblog=4 Mon, 17 Oct 2016 7:01:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-10-2016&group=54&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-10-2016&group=54&gblog=3 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[i wish i were there]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-10-2016&group=54&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-10-2016&group=54&gblog=3 Sun, 16 Oct 2016 5:51:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-10-2016&group=54&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-10-2016&group=54&gblog=2 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีอีกแล้ว "พระสุรเสียงนี้"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-10-2016&group=54&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-10-2016&group=54&gblog=2 Sat, 15 Oct 2016 11:09:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-10-2016&group=54&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-10-2016&group=54&gblog=1 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[to go so far away ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-10-2016&group=54&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-10-2016&group=54&gblog=1 Fri, 14 Oct 2016 14:53:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-12-2015&group=53&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-12-2015&group=53&gblog=9 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[santa is coming to town]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-12-2015&group=53&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-12-2015&group=53&gblog=9 Wed, 23 Dec 2015 13:20:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-12-2015&group=53&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-12-2015&group=53&gblog=8 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[pluviophile = a rain-lover]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-12-2015&group=53&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=22-12-2015&group=53&gblog=8 Tue, 22 Dec 2015 6:00:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-12-2015&group=53&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-12-2015&group=53&gblog=7 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[both the man & the officers]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-12-2015&group=53&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-12-2015&group=53&gblog=7 Mon, 21 Dec 2015 9:48:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-12-2015&group=53&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-12-2015&group=53&gblog=6 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[is a choice you make]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-12-2015&group=53&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=20-12-2015&group=53&gblog=6 Sun, 20 Dec 2015 9:30:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-12-2015&group=53&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-12-2015&group=53&gblog=5 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[but it wasn't enough]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-12-2015&group=53&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-12-2015&group=53&gblog=5 Sat, 19 Dec 2015 1:58:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2015&group=53&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2015&group=53&gblog=4 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[1,355 people left unclaimed]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2015&group=53&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=18-12-2015&group=53&gblog=4 Fri, 18 Dec 2015 3:12:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-12-2015&group=53&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-12-2015&group=53&gblog=3 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[กลางฝูงแกะ [และทางข้าม]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-12-2015&group=53&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=17-12-2015&group=53&gblog=3 Thu, 17 Dec 2015 4:07:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-12-2015&group=53&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-12-2015&group=53&gblog=2 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[เหรียญมี 2 ด้าน [เสมอแหละ]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-12-2015&group=53&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=16-12-2015&group=53&gblog=2 Wed, 16 Dec 2015 2:09:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-12-2015&group=53&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-12-2015&group=53&gblog=1 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[นาทีสุดท้าย [ของชายคนหนึ่ง]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-12-2015&group=53&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-12-2015&group=53&gblog=1 Tue, 15 Dec 2015 2:58:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-04-2015&group=51&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-04-2015&group=51&gblog=9 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[gladdest thing under the sun]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-04-2015&group=51&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=21-04-2015&group=51&gblog=9 Tue, 21 Apr 2015 11:36:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-04-2015&group=51&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-04-2015&group=51&gblog=8 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[จะไม่เป็นทุกข์อีกต่อไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-04-2015&group=51&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-04-2015&group=51&gblog=8 Fri, 10 Apr 2015 11:02:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-04-2015&group=51&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-04-2015&group=51&gblog=7 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[flowers & fear are a lot alike]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-04-2015&group=51&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-04-2015&group=51&gblog=7 Tue, 07 Apr 2015 6:57:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-04-2015&group=51&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-04-2015&group=51&gblog=6 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[04.04 ของขวัญมีชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-04-2015&group=51&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-04-2015&group=51&gblog=6 Mon, 06 Apr 2015 12:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2015&group=51&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2015&group=51&gblog=5 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้ยินไหม เธออยู่ตรงที่ใด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2015&group=51&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-02-2015&group=51&gblog=5 Sun, 15 Feb 2015 13:55:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-02-2015&group=51&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-02-2015&group=51&gblog=4 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-02-2015&group=51&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-02-2015&group=51&gblog=4 Sat, 07 Feb 2015 16:05:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-02-2015&group=51&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-02-2015&group=51&gblog=3 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างกายต้องการทะเล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-02-2015&group=51&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-02-2015&group=51&gblog=3 Fri, 06 Feb 2015 10:24:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2015&group=51&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2015&group=51&gblog=2 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีใครจะเริ่มต้นจากหลังคา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2015&group=51&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=30-01-2015&group=51&gblog=2 Fri, 30 Jan 2015 2:09:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2015&group=51&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2015&group=51&gblog=1 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังคงอยู่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2015&group=51&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2015&group=51&gblog=1 Thu, 01 Jan 2015 2:13:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2014&group=48&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2014&group=48&gblog=9 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[the nodding violet grows!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2014&group=48&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=23-01-2014&group=48&gblog=9 Thu, 23 Jan 2014 7:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2014&group=48&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2014&group=48&gblog=8 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[right to grieve]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2014&group=48&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=19-01-2014&group=48&gblog=8 Sun, 19 Jan 2014 9:10:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2014&group=48&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2014&group=48&gblog=7 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[tears are only water]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2014&group=48&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2014&group=48&gblog=7 Wed, 15 Jan 2014 9:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-01-2014&group=48&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-01-2014&group=48&gblog=6 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[the ravishing blooms appear]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-01-2014&group=48&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=13-01-2014&group=48&gblog=6 Mon, 13 Jan 2014 1:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-01-2014&group=48&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-01-2014&group=48&gblog=5 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[an embellishment of life]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-01-2014&group=48&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=10-01-2014&group=48&gblog=5 Fri, 10 Jan 2014 12:52:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2014&group=48&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2014&group=48&gblog=4 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[need each other for survival]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2014&group=48&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2014&group=48&gblog=4 Thu, 09 Jan 2014 8:01:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2014&group=48&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2014&group=48&gblog=3 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[has suddenly blossomed]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2014&group=48&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2014&group=48&gblog=3 Tue, 07 Jan 2014 8:08:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2014&group=48&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2014&group=48&gblog=2 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[flower on their lapels ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2014&group=48&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=03-01-2014&group=48&gblog=2 Fri, 03 Jan 2014 8:11:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2014&group=48&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2014&group=48&gblog=1 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[in the hardest hours of recall]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2014&group=48&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-01-2014&group=48&gblog=1 Wed, 01 Jan 2014 8:18:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2013&group=45&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2013&group=45&gblog=9 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[reflected in my soul]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2013&group=45&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=15-01-2013&group=45&gblog=9 Tue, 15 Jan 2013 3:25:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-01-2013&group=45&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-01-2013&group=45&gblog=7 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[identified together]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-01-2013&group=45&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=12-01-2013&group=45&gblog=7 Sat, 12 Jan 2013 4:03:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-01-2013&group=45&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-01-2013&group=45&gblog=6 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[on top of the stove]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-01-2013&group=45&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-01-2013&group=45&gblog=6 Fri, 11 Jan 2013 5:58:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2013&group=45&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2013&group=45&gblog=5 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[time will never be just right]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2013&group=45&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=09-01-2013&group=45&gblog=5 Wed, 09 Jan 2013 2:07:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2013&group=45&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2013&group=45&gblog=4 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[ชอบใจจริง ๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2013&group=45&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2013&group=45&gblog=4 Mon, 07 Jan 2013 15:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2013&group=45&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2013&group=45&gblog=3 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[it's never too late]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2013&group=45&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-01-2013&group=45&gblog=3 Mon, 07 Jan 2013 14:47:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-01-2013&group=45&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-01-2013&group=45&gblog=2 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[egg juice flowers]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-01-2013&group=45&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=06-01-2013&group=45&gblog=2 Sun, 06 Jan 2013 10:56:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-01-2013&group=45&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-01-2013&group=45&gblog=1 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[it's all that matters]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-01-2013&group=45&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=04-01-2013&group=45&gblog=1 Fri, 04 Jan 2013 7:18:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-10-2012&group=42&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-10-2012&group=42&gblog=9 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[merit of selecting]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-10-2012&group=42&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=07-10-2012&group=42&gblog=9 Sun, 07 Oct 2012 9:54:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=8 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[i'll always know]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=8 Fri, 05 Oct 2012 23:48:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=7 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[exchange delay]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=7 Fri, 05 Oct 2012 13:05:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=6 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[whisper]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=05-10-2012&group=42&gblog=6 Fri, 05 Oct 2012 12:22:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2012&group=42&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2012&group=42&gblog=4 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[l wish l might]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2012&group=42&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=01-10-2012&group=42&gblog=4 Mon, 01 Oct 2012 6:20:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-09-2012&group=42&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-09-2012&group=42&gblog=3 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[dedicated trip]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-09-2012&group=42&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=14-09-2012&group=42&gblog=3 Fri, 14 Sep 2012 5:52:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2012&group=42&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2012&group=42&gblog=2 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[sky of love]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2012&group=42&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2012&group=42&gblog=2 Tue, 11 Sep 2012 11:19:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2012&group=42&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2012&group=42&gblog=1 https://napas.bloggang.com/rss <![CDATA[retreat after]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2012&group=42&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=napas&month=11-09-2012&group=42&gblog=1 Tue, 11 Sep 2012 4:59:14 +0700